Sökning: "hemundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet hemundervisning.

 1. 1. Unschoolers i Danmark: Danske familiers anderledes valg af skole og familieliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Pernille Brydesen; [2019]
  Nyckelord :Unschooling; social anthropology; antropologi; skole; skola; hjemmeundervisning; hemundervisning; Danmark; barn; familie; Science General;

  Sammanfattning : Denne opgave undersøger hvad der ligger til grund for danske families valg om, at unschoole deres børn, frem for at sende dem i skole. Undersøgelsen er baseret på empiri indsamlet via interviews med familier, der vælger at unschoole,og hjemmepasse deres børn. LÄS MER

 2. 2. ANNAT SÄTT ATT FULLGÖRA SKOLPLIKTEN? En intervjustudie om hemundervisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Glorija Vaitkeviciute; [2018]
  Nyckelord :Home-schooling for religious reasons; law-meaning; state-religion relations; secularity.;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine home-schooling for religious reasons in Stockholm’s municipality. The study was conducted by interviewing actors in Educational board in Stockholm’s municipality and families leaving Stockholm for home-schooling due to religious reasons. LÄS MER

 3. 3. Den svenska hemundervisningsdebatten 2000-2015 : En kvalitativ textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anne Åström; [2016]
  Nyckelord :Textanalys; debatt; alternativ skolform; hemundervisning; skolplikt; public good; private good; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen redogör för en kvalitativ textanalys av svensk hemundervisningsdebatt mellan åren 2000 och 2015. Det empiriska materialet bestående av 17 insändare, debattartiklar och ledare från en variation av svensk dagsmedia har analyserats med hjälp av systematisk-logisk analys samt kritisk ideologianalys. LÄS MER

 4. 4. Sjukhusundervisning – En okänd del av skolan?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Strandberg; [2014]
  Nyckelord :Sjukhusundervisning; sjukhuslärare; sjukhusskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vad händer med utbildningen för en elev som inte kan ta del av ordinarie undervisning på grund av en längretids sjukdom? Syftet med arbetet var att beskriva sjukhusundervisningen i Sverige och undersöka hur detpåverkar den lärare som ansvarar för elevens undervisning. Genom att göra en beskrivning av verksamhetengenerellt och mer specifikt i Göteborg försökte jag skapa en sammanfattande bild av sjukhusundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Hemundervisning på grund av religiösa skäl En studie av skollagens förenlighet med EKMR i fråga om föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Andersson; [2013]
  Nyckelord :Familjerätt; Hemskolning; Hemundervisning; Föräldrarätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar framförallt till att klarlägga huruvida den svenska skollagen står i strid med föräldrars rätt, enligt art. 2 TP 1 EKMR, att få sina religiösa övertygelser respekterade vid val av skolgång för sina barn. Den så kallade föräldrarätten. LÄS MER