Sökning: "hen pronomen"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden hen pronomen.

 1. 1. Att bygga en normkreativ bokhylla En intersektionell analys av ett bokpaket från Olika Förlag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Miranda Högblom; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; Barnboksanalys; Förskola; Ikonotext; Intersektionalitet; Norm; Normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Olika Förlags bokpaket som riktar sig mot förskolan. Syftet är att se hur fördelningen mellan olika sociala kategorier ser ut samt hur dessa skildras ur ett intersektionellt perspektiv. Bilderböckernas ikonotext har utgjort grunden för analysen vilket innebär det samspel som sker mellan text och bild. LÄS MER

 2. 2. Han, Hon, Hen : Hur kan attityderna till och användningen av hen förstås i det svenska språket och samhället?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Enberg; [2018]
  Nyckelord :Ze; gender neutral pronoun; language use; linguistic change; gender categories; Hen; könsneutralt pronomen; språkanvändning; språklig förändring; könskategorier;

  Sammanfattning : Two categories of sex are considered to not be enough and the use of a masculine pronoun in cases where gender is unknown is said to increase the gaps instead of bringing them together when it comes to gender equality. In 2015, the new word ze (in swedish: hen) was added to the Swedish Academic Glossary and since then the opinions regarding the linguistic change have gone apart. LÄS MER

 3. 3. Hen: mer än ett ord på tre bokstäver : En korpusbaserad studie om distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier 2012-2017

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Martha-Paula Colliander; [2018]
  Nyckelord :Hen; gender-neutral pronoun; distribution; function; corpora; social media.; Hen; könsneutralt pronomen; distribution; funktion; korpusar; sociala medier.;

  Sammanfattning : Denna studie är en korbusbaserad undersökning som behandlar distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier mellan 2012 och 2017. Sedan 2012, året då en stor debatt om hen briserade, har pronomenet börjat ta plats i svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Attityder till alternativa pronomen : En studie om lärarstudenters attityder till pronomenen en och hen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hagstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks vilka attityder blivande lärare har till orden hen och en. Orden kan sägas vara en produkt av språkaktivism, vilket innebär att de skapats eller används i anti- diskriminerande syften. LÄS MER

 5. 5. "Om studenterna ser sig själva som könsblinda efter 3,5 år har vi verkligen misslyckats" - En kvantitativ studie om studenternas uppfattning av genuspedagogik i förskollärarutbildningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Nadolski; Daniella Thorell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med denna studie har vuxit fram genom ett missnöje med bristen på genusperspektiv i förskollärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Vi ville undersöka om studenterna upplevs ha fått tillräcklig kunskap inom genus- och jämställdhetsarbete för att kunna tillämpa denna i sitt framtida yrkesutövande. LÄS MER