Sökning: "henrik sand"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden henrik sand.

 1. 1. Förstudie för automatisering av gjutgodsrensning

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Monteringsteknik; Linköpings universitet/Linköpings universitet/MonteringsteknikInstitutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Carl-Henrik Sjöqvist; Oscar Söderhielm; [2009]
  Nyckelord :cleaning of casting; automation; gjutgodsrensning; automatisering;

  Sammanfattning : This thesis work has been performed at the Division of Assembly Technology at Linköping University for a period of ten weeks. The work is part of the project ProFlexA, which is a research project in collaboration between Linköping University, Lund University, and industrial partners such as Combi Wear Parts and Smålands Stålgjuteri AB. LÄS MER

 2. 2. Processkartläggning och -förbättring på Linde Material Handling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion

  Författare :Henrik Jansson; Malin Sand; [2009]
  Nyckelord :Processkartläggning; processförbättring; effektivisering; leveranssäkerhet; ledtid; kapitalbindningskostnad;

  Sammanfattning : Linde Material Handling AB har på kort tid gått från att vara ett litet familjeföretag till att bli en av Sveriges största truckleverantörer. Orderingången har vuxit fort men stora delar av företaget har inte riktigt följt med i utvecklingen vilket har resulterat i att de idag har problem att hålla utlovade leveranstider och att leverera produkter av rätt kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Glasfiberarmering i betong - Förankringsegenskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Henrik Johansson; Jonathan Ollar; [2009]
  Nyckelord :anchorage; adhesion; reinforcement; glass-fiber; pull-out test; frp; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fiberbar manufactures glass-fiber reinforcement that is intended to be used in different types of structures, such as buildings and bridges. In order for the reinforcement to fulfill it’s purpose. It’s requires that the reinforcing and concrete interact under load. LÄS MER

 4. 4. Permeability variation in a tidal Jurassic deposit, Höganäs basin, Fennoscandian Border Zone

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Henrik Jonsson; [2002]
  Nyckelord :permeability; Höganäs Formation; anisotropy; heteroliths; Lower Jurassic; quartz cement; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : An examination of permeability differences was made on plugs obtained from six drill cores in both horizontal and vertical directions, representing different facies of the Hettangian strata from the Höganäs Formation. The permeability analyses distinguish permeability differences from anisotropy and an index was created to evaluate the anisotropy. LÄS MER