Sökning: "hepatitis B"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden hepatitis B.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter med blodsmitta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Hilmersson; Cecilia Rosenstam; [2019]
  Nyckelord :Blood Infection; Experience; Knowledge; Nurse; Blodsmitta; Erfarenhet; Kunskap; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor vårdar patienter med hepatit B, hepatit C och HIV dagligen. Risken att utsättas för smitta kan skapa oro och rädsla vilket kan påverka sjuksköterskor att ge en god vård på lika villkor. Erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta är därför viktig för professionens utveckling inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. An assessment of patients followed for Hepatitis B at the Department of Infectious Diseases at Örebro University Hospital : - Factors associated with significant liver fibrosis evaluated by transient elastography

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Therese Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Chronic hepatitis B; Liver stiffness; Liver fibrosis; Transient elastography; Risk factors;

  Sammanfattning : Introduction: Chronic hepatitis B (CHB) is a viral infection that can lead to development of fibrosis and hepatocellular carcinoma (HCC). Several factors affecting disease progression have been reported, such as sex and region of origin. Liver stiffness and fibrosis can be evaluated using transient elastography. LÄS MER

 3. 3. The effectiveness of the Stockholm needle exchange programme : Does the Stockholm needle exchange programme control HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C in intravenous drug users?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Melissa Masembe; [2019]
  Nyckelord :Needle exchange programme NEP ; Intravenous drug users IDU ; Human Immunodeficiency Virus HIV ; Hepatitis B HBV ; Hepatitis C HCV ; Infectious Disease Control;

  Sammanfattning : BACKGROUND: The needle exchange programme (NEP) started in Sweden in 1986 in Lund and shortly after in Malmo. The first NEP in Stockholm opened in spring 2013. The NEP is a service aimed at intravenous drug users (IDU) from 18 years old, with a goal of preventing the blood borne diseases, such as HIV, Hepatitis B (HBV), and Hepatitis C (HCV). LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med hepatit B och hepatit C upplever bemötandet av omvårdnadspersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Laestadius; Berfin Güven; [2019]
  Nyckelord :hepatitis B; hepatitis C; treatment; nursing; nurse; hepatit B; hepatit C; bemötande; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: In 2019, hepatitis is seen as one of the deadliest virus infections in the world and is seen as a global health problem. Hepatitis is a DNA-virus that can lead to chronic hepatitis and liver cirrhosis. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans bemötande till patienter med hepatit B och hepatit C : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Erup; Alice Lettius; Elisabeth Mollberg; [2019]
  Nyckelord :Attitude; Hepatitis B; Hepatitis C; Nurse; Bemötande; Hepatit B; Hepatit C; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit B och hepatit C räknas i dag som de största infektionssjukdomarna i världen med dödlig utgång. Sjukdomarna rapporteras som en världsomfattande börda och mellan år 2018 och 2019 uppgavs 1,9 miljoner människor avlidit. LÄS MER