Sökning: "heritability"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet heritability.

 1. 1. Prediktorer för internaliserande besvär hos barn med eller utan neuropsykiatriska tillstånd : I vilken utsträckning gäller kända risk- och skyddsfaktorer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Axel Nordin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Neurodevelopmental disorders (NDD[1]) such as ADHD and autism spectrum disorder have high heritability and are often comorbid with each other and with internalizing disorders such as depression. Though there are known risk and protective factors for internalizing disorders, it is not clear to which extent these apply for children with NDD. LÄS MER

 2. 2. Socialisering av kattungar : en kartläggning av raskattuppfödning inom SVERAK

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2022]
  Nyckelord :socialisering; katt; raskattuppfödare; SVERAK; tidiga erfarenheter; kunskap; attityder; oönskade beteenden; stress; rädslor;

  Sammanfattning : Stress, rädslor och oönskade beteenden blir allt vanligare hos våra sällskapskatter. Dessa beteenden leder i sin tur till att många katter avlivas, omplaceras eller hamnar på katthem. LÄS MER

 3. 3. Exploration of the hereditary cause of sex ratio distortion in horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susan Ott; [2021]
  Nyckelord :Sex ratio; horse; selfish genetic elements; meiotic drive; Icelandic horse; Standardbred horse; Coldblooded trotters; heritability; Trivers-Willard hypothesis; pedigree data;

  Sammanfattning : Even sex ratios are seen as evolutionarily stable and are maintained by a selection against a skewed sex ratio. However, sometimes sex ratios at birth are skewed towards one sex. Reasons for this phenomenon are often unknown. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan hästens hårvirvlar, beteende och lateralitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Johanna Norling; [2021]
  Nyckelord :beteenden; hårvirvlar; hästar; lateralitet;

  Sammanfattning : Hårvirvlar finns både hos människor och ett stort antal andra djurarter. Virvlarna kan skilja sig åt på ett flertal sätt och hos hästar har forskare redogjort för en hög arvbarhet. LÄS MER

 5. 5. Genetic background of temperament traits in standardbred trotters

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Paulina Berglund; [2021]
  Nyckelord :temperament; standardbred trotter; heritability; low-pass whole genome sequencing;

  Sammanfattning : The genetic background of temperament traits in horses has been subject for research for many years to obtain understanding of domestication, breed differences and welfare. Previous studies have found heritabilities ranging from low to moderate for temperament. LÄS MER