Sökning: "heritage sector"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden heritage sector.

 1. 1. Relating Integrative Capabilities and Institutional Logics to Digital Transformation A case-study of a public sector organization

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Caroline Frössling; Linnea Ek; [2020-09-03]
  Nyckelord :Digital Transformation; Integrative Capabilities; Institutional Logics; Public sector;

  Sammanfattning : Digital transformation represents a process of disruptions caused by digital technologies, and not only is reconfiguration of technologies required, also of business operations, management concepts and structures. Two factors have been found in literature to have, in each aspect, a relation to digital transformation, namely, Integrative capabilities and institutional logics. LÄS MER

 2. 2. Perspectives on Sustainability in Cultural Heritage Conservation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ida Holden Langemark; [2020-08-05]
  Nyckelord :Agenda 2030; sustainable development; heritage sector;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation 2020, 180 HECSecond Cycle2020:26.... LÄS MER

 3. 3. Digital mognad i fjärrvärmebranschens myndighetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Julia Stålenheim; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Automatisering; Digital mognad; Fjärrvärme; Myndighetsrapportering;

  Sammanfattning : This thesis investigates the needs and possibilities with digitalization of regulatory reports in the central heating sector. The prerequisites for an automated solution for generating digital reports are investigated for the central heating producer Värmevärden focusing on two reports on environmental exhaust data sent to Naturvårdsverket. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara laglösa : En intervjustudie om hur den enskilda arkivsektorn ställer sig till att inkluderas i arkivlagen och deras plats i kulturpolitiken

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nina Hamrén; Malin Svelander; [2020]
  Nyckelord :Private archival institutions; Force-field analysis; Archival law; the Swedish National Archives; Cultural politics; Enskilda arkiv; Kraftfältsanalys; Arkivlagen; Riksarkivet; Kulturpolitik;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this thesis is to examine how Swedish private archival institutions perceive the possibility of being included in the Archival Law. At present the Archival Law of 1990 only applies to official documents from the public sector. LÄS MER

 5. 5. Från hus till hus i en återbruksprocess -Potentialen för återbruk som materiell och meningsskapande resurs i nybyggnation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessica Lundmark; [2019-06-17]
  Nyckelord :Recycling; Circular economy; Cultural Heritage; Cultural Heritage process; Conversion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpBebyggelseantikvariskt programLå 2018/19Göteborgs Universitet, Kulturvård.... LÄS MER