Sökning: "hermeneutic phenomenology"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden hermeneutic phenomenology.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbas av stroke och livet plötsligt förändras

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linda Eklund; [2019]
  Nyckelord :hermeneutic; occupational balance; occupational therapy; phenomenology; spouses; stroke; aktivitetsbalans; arbetsterapi; fenomenologi; hermeneutik; makar; stroke;

  Sammanfattning : Syfte: Att öka förståelsen för anhörigas levda erfarenheter av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbats av stroke. Metod: Individuella kvalitativa intervjuer med sju personer (alla kvinnor, ålder 63 - 87år) sammanboende med manlig partner som drabbats av stroke (strokeinsjuknandet 6 - 24 månader sedan). LÄS MER

 2. 2. Who Owns This Jungle? : Changes, Landownership and Traditional Authority in the Tropical Forests of Western Ghana

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Josephine Laursen; [2019]
  Nyckelord :Action-oriented research; Change; Chieftaincy; Ghana; Hermeneutic phenomenology; Land-ownership; Landscape history; Local communities; Negotiations; Oral history; Traditional au-thority; Western Ghana;

  Sammanfattning : At present, in Adansi and Daboase, two rural communities in Western Ghana, changes are both internally and externally driven. Combined with ongoing negotiations of authority, landownership, history, tradition and culture, the interconnectedness of these areas shapes the realities of these communities. LÄS MER

 3. 3. Danslärarkroppen som resonanslåda : en hermeneutisk fenomenologisk studie om danslärares upplevelser av att observera (sin) dansundervisning

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Anders Frisk; [2019]
  Nyckelord :Dans; danslärare; dansundervisning; dansdidaktik; fenomenologi; kinestetisk empati; interaffektivitet; kroppslig resonans;

  Sammanfattning : Abstract Title: The dance-teacher body as a sounding board - a hermeneutic phenomenological study about dance-teachers experiences observing (their own) dance education. Author: Anders Frisk, Stockholm University of the Arts - School of Dance and Circus Language: Swedish Key words: Dance, dance teacher, dance education, dance pedagogy, phenomenology, kinaesthetic empathy, interaffectivity, bodily resonance    The aim of this study is to give insights into how dance teachers experience observing (their own) dance lessons. LÄS MER

 4. 4. "Vem bryr sig?" - om fyra förskollärares perspektiv på, och arbete med, barns andlighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesper Blomquist; [2019]
  Nyckelord :spirituality; children; educators; preschool; strategies;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate how educators in preschools with denominational components reflect upon, and work with children’s spirituality. In order to meet this aim, two research questions were posed concerning educators’ approach to, and teaching strategies of, children’s spirituality, and semi–structured interviews were conducted with four educators employed by preschools with denominational components. LÄS MER

 5. 5. Making Sense of Cattle: A story from farm to food

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Nicole Gosling; [2018]
  Nyckelord :Cattle; ethnography; mobile slaughter; hermeneutic phenomenology; liminality; boundary labour; beef; animal welfare;

  Sammanfattning : This thesis explores how those involved in a mobile-slaughtering mode of beef production engage with, and experience cattle bodies throughout the beef producing process. These experiences are examined in relation to historical accounts of how people have experienced cattle bodies in both pre-industrialized and post industrialized modes of beef production. LÄS MER