Sökning: "hermeneutics"

Visar resultat 11 - 15 av 365 uppsatser innehållade ordet hermeneutics.

 1. 11. How to Construct a Narrative Pathway through Climate Chaos

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Eslick; [2019]
  Nyckelord : Climate Change ; Chaos ; Narrative ; the flood ; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis highlights the importance of narratives for Human experience and its connection to the climate using a methodological and epistemological standpoint of Hermeneutics. Using the categories of economics, the unknown and psychology an argument is laid out for the likelihood of increased future chaos as a result of Climate Change. LÄS MER

 2. 12. Uppfattningar av mening i vår samtid : En hermeneutisk studie och tematisk analys av människors nutida uppfattningar om mening

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Deniz Hasanov; Anton Lodén; [2019]
  Nyckelord :Meaning; hermeneutics; thematic analysis; existentialism; positive psychology; Mening; hermeneutik; tematisk analys; existentialism; positiv psykologi;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hur människor beskriver mening utifrån sig själva i förhållande till vår samtid. För detta ändamål berörs psykologiska områden som existentiell-, positiv- och religionspsykologi samt delar av religion och existentiell filosofi. LÄS MER

 3. 13. Ovidius et amor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Filip Johnstone; [2019]
  Nyckelord :Ovid; Roman; Poetry; Archeology; Ars amatoria; Tristia; Intertextuallity; Hermeneutics; Augustus; Love; Marriage; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In this thesis I will interpret the ​Ars amatoria ​ and ​Tristia ​ written by the Roman poet Ovid. He is mostly known for his poems about love and metamorphoses, and his life is closely linked with that of the emperor Augustus. LÄS MER

 4. 14. Nationalismens återkomst : En kvalitativ undersökning om svenska myndigheters hantering av vit makt miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Olsson; Philippa Benson; [2019]
  Nyckelord :vit makt-miljön; nordiska motståndsrörelsen; offentlig förvaltning; offentligt rum; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats syftar till att undersöka svenska myndigheters hantering av våldsbejakande högerextremistiska rörelser. Uppsatsens syfte är att förstå hur svenska myndigheter, i relation till det offentliga rummet, arbetar mot den högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra till förståelse för olika myndigheters olika ansvar. LÄS MER

 5. 15. Pianoundervisning - grupp eller enskilt? : Hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sanna Forsgren; [2019]
  Nyckelord :piano; pedagogy; didactics; methodology; piano teaching; group education; individual teaching; piano; pedagogik; didaktik; metodik; pianoundervisning; gruppundervisning; enskild undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en jämförelse mellan hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform, i detta fall enskild undervisning eller gruppundervisning. Tre pianopedagoger har intervjuats och sex observationer har genomförts. LÄS MER