Sökning: "hermeneutisk textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden hermeneutisk textanalys.

 1. 1. När är en människa död? : Debatten om hjärndödskriterierna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Michael Khayatan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: De rådande bestämmelserna om att en människa anses vara död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera kom i kraft 1988 enligt lagen 1987:269 om kriterier för bestämmande av människans död [1]. Detta ersatte “hjärtdödsbegreppet” där en människa ansågs vara död först när hjärtat slutade slå och det rådde ett cirkulationsstillestånd [2]. LÄS MER

 2. 2. Teorier om läs- och skrivförmågan Whole Language – vad är det? : En hermeneutisk textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Antonia Liljefors; [2021]
  Nyckelord :Whole Language; Phonics; The Reading Wars; Goodman; läs- och skrivinlärning; lärande; teorier;

  Sammanfattning : For decades, together with his colleague and wife Yetta, Kenneth Goodman has been lionized and vilified by educators and education decision makers on both sides of the Atlantic. Kenneth Goodman was on point of the attack on whole language in The Reading Wars in the mid-1990s. LÄS MER

 3. 3. Skrämsel eller tröst?: Georg Buschs tolkning av 1572 års nya stjärna förmedlad till en svensk publik i konfessionaliseringens tidevarv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Siri Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Konfessionalisering; konfessionskultur; cirkulation; Georg Busch; astrologi; luthersk kultur; prognoslitteratur; uppbyggelselitteratur; apokalyps; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I november 1572 syntes en ny stjärna på himlen vilket både spred rädsla och väckte intresse. En av de som undersökte fenomenet närmare var den tyska konstnären Georg Busch, som författade en bok där stjärnan tolkades som ett starkt budskap från Gud om vilka katastrofer och straff som väntade den syndande mänskligheten. LÄS MER

 4. 4. Kärlek, sex och relationer : En analys av ungdomsromanerna När hundarna kommer och Störst av allt i relation till gymnasieskolans ansvar gällande sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Didaktiskt verktyg; kvalitativ textanalys; litteraturdidaktik; litteraturläsning; relationer; samtycke; sexualitet; sex och samlevnad; svenska; ämnesplan.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur två populära ungdomsromaner kan användas i svenska för att främja sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Studien baseras på en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Jonas Hassen Khemiri i religionsämnet : En studie om skönlitteratur och läromedel i religionsämnet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sanna Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Jonas Hassen Khemiri; skönlitteratur; läromedel; religionskunskap; identitet; existentiella frågor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka framställningen av identitet och existentiella frågor i skönlitterära verk av Jonas Hassen Khemiri i förhållande till kursplanen i religionskunskap och läromedel i ämnet. Studien som har genomförts med en hermeneutisk textanalys har visat att många läromedel i religionskunskap brister i framställningen av identitet och existentiella frågor, vilka båda är centrala delar i kursplanen. LÄS MER