Sökning: "heroinmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet heroinmissbruk.

 1. 1. Berättelser om heroinmissbruk - En sociologisk analys av vändningar i kvinnornas livsberättelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Natalie Ristic; [2015]
  Nyckelord :vändpunkt; missbruk; kvinna; berättelse; heroin; social kontroll; särskiljande tillhörighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Narkotikamissbruk bland både unga och äldre är ett av de största samhällsproblemen i Europa idag, där narkotikarelaterade dödsfall främst orsakas av heroin eller metaboliter av heroin. Genomsnittsåldern hos dem som avlider är trettiofem år och åttio procent av de narkotikarelaterade dödsfallen berör män. LÄS MER

 2. 2. Underhållsbehandling vid opiatmissbruk och dess effekter på brott. En systematisk litteraturstudie av randomiserade kontrollerade prövningar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lia Ouis; Mario Beltran; [2013]
  Nyckelord :effekter; heroinmissbruk; kriminalitet; metadon; opiater; randomiserade kontrollerade prövningar; underhållsbehandling;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 3. 3. UNDERHÅLLSBEHANDLING VID OPIATMISSBRUK OCH DESS EFFEKTER PÅ BROTT

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mario Beltran; Lia Ouis; [2013]
  Nyckelord :underhållsbehandling; randomiserade kontrollerade prövningar; opiater; metadon; kriminalitet; heroinmissbruk; effekter;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 4. 4. Som att ha ett osynligt koppel på sig : Intervjustudie med tre patienter med erfarenhet av utskrivning från substitutionsbehandling mot opiatmissbruk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Erika Fyrvall; [2013]
  Nyckelord :heroin abuse; methadone treatment; buprenorphine treatment; involuntary discharge; coping.; heroinmissbruk; metadonbehandling; buprenorfin behandling; ofrivillig utskrivning; coping.;

  Sammanfattning : Aims: To examine how patients with experience of being involuntarily discharged from medication-assisted treatment with methadone or buprenorphine have coped with the consequences following the discharge. The study also aim to examine how the patients cope with the stigma related to their abuse of heroin and how they manage to cope with the rules regarding themedication-assisted treatment. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Tiberg; Johan Wessberg; [2010]
  Nyckelord :Metadon; Subutex; Läkemedels Assisterad Behandling; KASAM; opiater; drogfrihet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa brukares syn på en framgångsrik underhållsbehandling utifrån deras egna betraktelsesätt, uppfattningar och berättelser. Vi har utifrån ett brukarperspektiv undersökt anledningarna till varför en del opiatmissbrukare som erhåller underhållsbehandling lyckas bibehålla sin drogfrihet. LÄS MER