Sökning: "herr"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet herr.

 1. 1. Bäste Herr Blom. : Svenska främlingslegionärers röster från västfronten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :The Great War. Letters from soldiers. Volunteers in the French Foreign Legion. Swedish soldiers. English soldiers. Tommie Askew.; Det första världskriget. Franska Främlingslegionen. Svenska soldater. Svenska frivilliga. Frivilliga svenska soldater. Brev. Soldatbrev. Västfronten. Tommie Askew. Sven Blom. Ivan Lönnberg. Elow Nilson. Olof Edman.;

  Sammanfattning : This essay attempts to bring the experiences of eight soldiers to light, seven of them Swedish and one English, that took part in the fighting on the western front as volunteers in the French foreign legion during World War One. The main source material consists of letters sent between these soldiers and another Swedish ex-foreign legionnaire, Sven Blom, both during Mr. LÄS MER

 2. 2. Är handboll en maskulin arena?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karna Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Kroppslig normering; Kulturell dominans; Handboll; Lugi; Genus; Dagstidningar. Body comportment; Cultural imperialism; Handball; Gender; Newspaper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den mediala bilden av herr- och damhandboll i Sverige. För att göra detta har både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys applicerats på två av Skånes mest lästa dagstidningar; Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. LÄS MER

 3. 3. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER

 4. 4. Selma Lagerlöfs märkvärdiga resa : en hermeneutisk resa till det Heliga Landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magnus Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Lagerlöf; Jerusalem; hermeneutik;

  Sammanfattning : The teacher Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden's most famous and beloved writers and her books have been sold in millions worldwide. She received the Nobel Prize in Literature 1909 and was selected as the first woman in the Swedish academy five years later in 1914. LÄS MER

 5. 5. Innebandyföreningar verksamma inom ett upplevelserum : En kvalitativ studie om innebandyföreningars tjänsteerbjudande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Kokljuschkin; Victor Ohlström; [2018]
  Nyckelord :Spectators; sport organizations; service offerings; added value; experience; Åskådare; idrottsorganisationer; tjänsteerbjudande; mervärde; upplevelse;

  Sammanfattning : Åskådarna inom idrottssektorn har en aktiv roll och en stor betydelse för idrottsorganisationers ekonomi. Tidigare forskning visar att det är viktigt för idrottsorganisationer att integrera med åskådarna med tilläggstjänster som skapar mervärde, eftersom matchen i sig säkerställer inte återkommande åskådare. LÄS MER