Sökning: "hesitation"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet hesitation.

 1. 1. Anhörigas emotionella upplevelser av palliativ vård på hospice : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Gilberte Azar; Maja Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Emotional experience; hospice; literature review; palliative care; relatives; Anhöriga; emotionella upplevelse; hospice; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anhöriga till patienter i den palliativa vården behöver mer praktisk information och kunskap så att de kan fylla sin vårdande roll. Att ge stöd till anhöriga i deras nya och krävande roller gynnar det patienten, anhöriga och hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av följsamhet till preoperativ helkroppstvätt inför kirurgi : Vårdavdelningssjuksköterskors perspektiv.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alice Petersson; Malin Mulder; [2022]
  Nyckelord :Preoperative shower; experiences; ward nurses; nursing care; patient safety; Preoperativ dusch; erfarenheter; avdelningssjuksköterska; omvårdnad; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ sårinfektion är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen i Sverige och många kan undvikas genom förebyggande arbetssätt. En viktig preventiv åtgärd är den preoperativa duschen. LÄS MER

 3. 3. Attitudes of female college students aged 18 to 26 toward HPV vaccine : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wu Jiaying; Shui Hongmei; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: There were many ways to prevent cervical cancer, and vaccination was one of the effective prevention methods. The CENTERS for Disease Control in the United States recommended that girls should be vaccinated before sex, but low vaccination rates for children maybe a result of some parents’ reluctance to give their children the vaccine due to a lack of knowledge. LÄS MER

 4. 4. Demokratins dilemma: Toleransens gränser och kampen om lika rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nadja Palovaara; [2022]
  Nyckelord :Liberal democracy; political tolerance; freedom of expression; freedom of thought; minority group; group threat; participation; autonomy; equality; democracy; Liberaldemokrati; tolerans; yttrandefrihet; åsiktsfrihet; minoritet; grupphot; deltagande; autonomi; jämlikhet; demokrati;

  Sammanfattning : Political tolerance is defined as the willingness to tolerate political ideas, actions, or practices of others that one disapproves of or finds objectionable. Tolerance is considered an indispensable democratic virtue. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Forsell Eriksson; Jamila Ulubekova; [2022]
  Nyckelord :family; home nursing; palliative care; perception; anhörig; hemsjukvård; palliativ vård och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i hemmet har blivit alltmer vanlig. Anhöriga/närstående är de personer som står närmast patienten och som spelar en betydelsefull roll i palliativa vården i hemmet. Det är viktigt för sjukvården med kunskap om anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet för att kunna ge adekvat stöd. LÄS MER