Sökning: "hetekivi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hetekivi.

 1. 1. Litterära avvikare i undervisningen : Om normbrytande karaktärer i svenskämnets värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emmy Grönlund; [2018]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; normkritik; kritisk literacy; värdegrund;

  Sammanfattning : This study examines how literature can be used in value system education in the Swedish high school. It uses anti-oppressive theory to focus gender issues in three literary works, Jane Eyre (1847) by Charlotte Brontë, Orlando (1928) by Virginia Woolf and Mira (2016) by Eija Hetekivi Olsson. LÄS MER

 2. 2. Litterära skolskildringar. En diskursteoretisk analys av två romaner.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Mattisson; [2015-12-09]
  Nyckelord :Diskursteori; Alltings början; Ingenbarnsland; skoldiskurser; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det diskursteoretiska perspektivet har tidigare använts inom både den sociologiska och didaktiska forskningstraditionen för att exempelvis analysera könsroller och heteronormativitet i skönlitteratur och skoldiskurser i facktexter. Inom dessa forskningsområden har det inte tidigare genomförts studier som syftar till att studera hur skoldiskurser konstrueras i skönlitterära skildringar. LÄS MER

 3. 3. Krav på affärssystem för tredjepartslogistik : som exempel på distribuerad värdeproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Jenny Svensson; Matias Hetekivi; [2011]
  Nyckelord :trender; IT; 3PL; tredjepartslogistik; värdekedja; perspektiv; affärssystem; krav; distribuerat värdeskapande;

  Sammanfattning : Outsourcing är en trend som präglar logistikområdet idag. Det har öppnat upp möjligheter för verksamheter som tredjeparts– och fjärdepartslogistiker att ta plats på marknaden. Därför ämnar vi studera 3PL-verksamhet och hur den kan relateras till ett perspektiv. LÄS MER