Sökning: "hetero norm"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden hetero norm.

 1. 1. Barnets rätt till sina föräldrar : En kritisk rättsdogmatisk analys av rättsligt föräldraskap i relation till Barnkonventionen

  Master-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Veronica Jeppson; [2019]
  Nyckelord :Adoption; Assisted reproductive therapy; ART; The convention on the rights of the child; the best interests of the child; children s rights; human rights; parentage; parenthood; surrogacy; Adoption; Assisterad befruktning; Barnkonventionen; Barnets bästa; Barnets rättigheter; Föräldrabalken; Föräldraskap; Genetiskt ursprung; Mänskliga rättigheter; Social förälder; Surrogatmoderskap;

  Sammanfattning : The Convention on the rights of the child (CRC) stipulates a set of rights for all children and declares that all national legislation should be in compliance with the convention. The CRC states that the best interests of the child shall be of primary consideration in all actions concerning children; that every child has the right to protection of their family relations as well as the right to know about its parents. LÄS MER

 2. 2. A Norm Critical Approach to Teaching Charlotte Brontë’s Jane Eyre: Exploring Gender, Heteronormativity & Ableism

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Maria Fanourgakis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A growing concern in educational institutions is the lack of a unified collegial effort to address issues pertaining to discrimination. The Swedish National Agency of Education (SNAE) has released several reports and articles this past decade (2009, 2010, 2016), in which no significant improvement has been observed in schools with regard to discrimination pertaining to race, gender, ethnicity, sexual orientation and disability. LÄS MER

 3. 3. "Det är normerna vi tampas med!" : Hbtq-certifieringens inverkan på svenskundervisning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Andersson; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; LGBTQ-certification; gender; norm critical practice; norms; hetero norm; heteronormative; hbtq; genus; RFSL; svenskundervisning; hbtq-certifiering; normer; heteronormativitet; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om svenskundervisning ur ett hbtq-perspektiv i fyra olika grundskolor, varav två är hbtq-certifierade, samt att dessutom närmare undersöka lärares kunskaper om och upplevelse av att arbeta med hbtq-perspektiv i svenskundervisning. Jag har studerat hur lärarna arbetade, vilka som representerades i läromedlen och i klassrumsmiljöerna, hur klassrummen var möblerade samt hur eleverna var grupperade. LÄS MER

 4. 4. Den straighta läroboken. : Om heteronormativitet i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Emilia Sennström; [2018]
  Nyckelord :Norm; språkundervisning; sexualitet; skola; värdegrund; jämställdhet; genus;

  Sammanfattning : The aim for this study was to investigate how hetero- and homosexuality were treated in textbooks for upper secondary education, focusing on representation in both numbers and quality. The empirical content consists of four textbooks, and more specifically, the written language in those said textbooks. LÄS MER

 5. 5. Dubbelliv i hederns namn : En kvalitativ studie om HBT-personer i en hederskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tuba Arikan; Ebru Kucukgöl; [2017]
  Nyckelord :honor; LGTB; homosexuality; transgender; family; shame;

  Sammanfattning : Abstract: It has been put on the spotlight and a known fact in Sweden, individuals who live in different honor cultures are exposed to different types of honor oppression. However, there is still very little information about HBT-individuals who live in an honor culture environment and are exposed to honor oppression. LÄS MER