Sökning: "hetero norm"

Visar resultat 21 - 23 av 23 uppsatser innehållade orden hetero norm.

 1. 21. "Alla utgick från att man var hetero" - En empirisk studie om lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötamde inom hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Weimers; Erik Frick; [2006]
  Nyckelord :Bemötande; erfarenheter; heteronormativitet; homosexualitet; lesbiska; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Gruppen homosexuella har en sämre psykisk hälsa än gruppen heterosexuella vil-ket kan bero på en strukturell diskriminering i samhället. Enligt forskning finns det sjuksköterskor som skulle välja att inte vårda homosexuella patienter om möj-ligheten fanns. LÄS MER

 2. 22. Poly - bejakandet av samtidigt begär och samtidig kärlek. : En genusvetenskaplig intervjustudie om att (vilja) ha flera kärleksfulla intima relationer samtidigt.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Eva Smoczynski; [2006]
  Nyckelord :Polygamy; Polyamour; Monogamy; The Pure Relationship; Queer.; poly; polygami; polyamori; relationsanarki; mono; monogami; den rena relationen; queer.;

  Sammanfattning : Poly, to live in several loving and intimate relationships at the same time, is one alternative to the mono norm. In Sweden polygamy is illegal yet in recent years poly has slowly started to enter the hetero normative political agenda and raise debate in the media. LÄS MER

 3. 23. Jag inriktar mig inte på sexualundervisning : En studie av attityder till homosexualitet i undervisning och läromedel på SFI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Lövestam; [2006]
  Nyckelord :homosexualitet; heteronormativitet; inkluderande arbetssätt; undervisning; SFI; mångkulturell; queer; lärarroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt SFI-lärares inställning till hur man bör beröra ämnet homosexualitet i SFI-undervisningen, genom att analysera lärares svar i 22 enkäter och tre intervjuer. Jag har också gjort en analys av läromedel där jag har undersökt hur hetero- och homosexuella relationer representeras i tre olika böcker avsedda för SFI-undervisning. LÄS MER