Sökning: "heteronormativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade ordet heteronormativitet.

 1. 1. Flicka, pojke, människa : En intersektionell genusstudie med särskilt fokus på maskulinitet i Jessica Schiefauers ungdomsroman Pojkarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Pojkarna; Jessica Schiefauer; intersektionalitet; performativitet; den heterosexuella matrisen; hegemonisk maskulinitet; homosocialt begär; heteronormativitet; kön; sexualitet; ålder; ungdomsroman;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Jessica Shiefauers ungdomsroman Pojkarna ur ett intersektionellt, genus och maskulinitetsteoretiskt perspektiv. Analysen handlar om hur genus konstrueras och framställs i samverkan med andra kategorier som ålder och sexualitet, men också vad som präglar pojkars umgängeskoder i romanen och hur huvudkaraktären Kims upplevelse av sin egen kropp och identitet utvecklas i förhållande till detta. LÄS MER

 2. 2. Heteronormativity of the Swedish Sex Purchase Act

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Oscar Swartz; [2022]
  Nyckelord :prostitution; male sex work; MSM; sex regulation; sex legislation; Swedish model; Nordic model; feminist foreign policy; radical feminism; sexköp; sexarbete; sexköpslagen; manlig prostitution; heteronormativitet;

  Sammanfattning : The Swedish Sex Purchase Act was unique, when introduced in 1999. While it was legal to demand and collect payment for sexual services it became a crime to respond to such demands or offer payment. It is now part of Sweden’s foreign policy to ‘export’ this law, using gender equality arguments. Several countries have since followed. LÄS MER

 3. 3. Att erövra femininitet : En narrativ analys av sexualitet och identitet hos utvalda kvinnliga karaktärer i tv-serien Euphoria

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Cornelia Wredendal; Emelie Wilhelmson; [2022]
  Nyckelord :Femininity; Stereotypes; Heteronormativity; Euphoria; Popular Culture; Tv-series; Femininitet; Stereotyper; Heteronormativitet; Euphoira; Populärkultur; Tv-serier;

  Sammanfattning : Euphoria is a popular tv-series that has become a part of popular culture with its dark imagery and strong characters. The characters became a big discussion in social media and mantras that people are taking inspiration from. The series has become a phenomenon in social media where people recreate the characters makeup and outfits. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Henrik Söderlind; Tobias Krona; [2022]
  Nyckelord :maskulinitet; genus; idrott och hälsa; normer; elever;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka maskulinitet inom ämnet idrott och hälsa. Arbetet utgår från frågeställningen Hur syns och återskapas maskulint genus i ämnet idrott och hälsa? Empirin är tolv källor insamlade med systematisk informationssökning från flertalet databaser. LÄS MER

 5. 5. "Det här är sista chansen vi får att undervisa dem i ämnet innan de försvinner ut i vuxenlivet" : En kvalitativ observationsstudie av en gymnasieskolas sexualundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tiffany Lindén; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Sex education; discourse; emotion sociology; gender socialization; students; heteronormativity.; Sexualundervisning; diskurs; emotionssociologi; könssocialisation; studenter; heteronormativitet.;

  Sammanfattning : Abstract This study is based on a qualitative observational study of sex education. The observations were carried out in four classes in a high school year 1 in southwest Sweden. The purpose was to create an understanding of how society's discourse on relationships, consent and sexuality is expressed among students. LÄS MER