Sökning: "heterosexual assumptions"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden heterosexual assumptions.

 1. 1. Normbrytande identitet : Sexuella- och könsminoriteters upplevelse av mötet med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Hansson; Linda Kron; [2019]
  Nyckelord :experience of care; healthcare encounter; health professionals; patient; sexual and gender minorities; patient; sexuella- och könsminoriteter; vårdmöte; vårdpersonal; vårdupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella- och könsminoriteter faller utanför hetero- och tvåkönsnormen som finns i samhället och utsätts för diskriminering på olika sätt överallt i världen. Personer inom gruppen sexuella- och könsminoriteter har rapporterat negativa erfarenheter av vårdmötet, till exempel i form av homofoba och transfoba attityder, vilket kan medföra att hbtq-personer undviker att söka vård. LÄS MER

 2. 2. Konstruera din egen identitet eller konstrueras in i en: En textanalys av hur myndigheter talar om transpersoner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Limes Olsson; [2018-10-10]
  Nyckelord :transgender; gender identity; government agencies; trans health care; best practice;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse how government agencies in Sweden talk about transgenderpeople. Since the way trans people are represented heavily affects the wellbeing of this groupof people, it is of great value to study how government agencies handle this. LÄS MER

 3. 3. ATT STRÄVA MOT DET SOM FÖRTRYCKER DIG - En kvalitativ studie om homosexuella mäns görande av maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Jansson; Alice Håkansson; [2018-02-06]
  Nyckelord :masculinity norms; homosexual men doing of masculinity; hegemonic masculinity; the heterosexual matrix;

  Sammanfattning : This study explored the complex relationship between homosexual men andmasculinity norms. By means of critical masculinity theories such as Connell’shegemonic masculinity theory and Butler’s heterosexual matrix, we aimed toexplore homosexual men’s thoughts about and experiences of masculinity. LÄS MER

 4. 4. Homosexuellas upplevelser av bemötande från vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dahlberg; Marcus Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Encounter; experience; heterosexual assumptions; homosexuality; Bemötande; heterosexuella antaganden; homosexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Homosexuella har historiskt sett en rad lagar som motsatte deras mänskliga rättigheter. I Sverige finns hälso– och sjukvårdslagen om rättvis vård, trots denna lag får inte alla samma vård. För en god omvårdnad av patienten behöver sjuksköterskan besitta en god kunskapsbas, detta då deras viktigaste område är omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. I heteronormativitetens bojor : En tematisk komparativ analys av Karin Boyes Kris och Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Karin Boye; Louise Boije af Gennäs; Kris; Stjärnor utan svindel; lesbisk litteratur; heteronormativitet; HBTQ; diskurs;

  Sammanfattning : This essay isabout how lesbian love is being portrayed in two Swedish novels. The material consists of Karin Boye’s Crisis (1934) and Louise Boije af Gennäs’ Stars without Vertigo (1996). LÄS MER