Sökning: "hets mot folkgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden hets mot folkgrupp.

 1. 1. Hetsande missaktning - En studie av missaktningsbedömningar i underrättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Åkesson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; yttrandefrihet; missaktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om straffbudet hets mot folkgrupp. Straffbudet tar sikte på meddelanden som innebär att en folkgrupp missaktas eller hotas. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att någon av de i lagen uppräknade anspelningsgrunderna har aktualiserats. LÄS MER

 2. 2. Nordiska motståndsrörelsen – ”Hollywoodnazister” eller hets mot folkgrupp? : En pragmadialektisk argumentationsanalys av debatten om NMRs demonstration i Göteborg 30 september 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Matilda Rånge; [2018]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; retorik; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Inga rasister på våra gator!" – Eller? - En studie av Sveriges åtagande enligt art. 4(b) rasdiskrimineringskonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; rasdiskrimineringskonventionen; ICERD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media har diskussioner angående förbud mot rasistiska organisationer väckts i samband med att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) kandiderar till riksdagsvalet i Sverige, samtidigt som organisationen förbjudits i Finland då den anses sprida hatretorik och legitimera våld. Förespråkare av ett sådant förbud argumenterar att Sverige genom FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD) förbundit sig att förbjuda rasistiska organisationer. LÄS MER

 4. 4. Gränserna för otillåten missaktning - Förutsebarheten i rättsläget för hets mot folkgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Edsjö; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; hate speech; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to evaluate the predictability of the Swedish law that prohibits the spreading of threats or disdain against certain groups of people, known as hets mot folkgrupp. While hate speech is a commonly used term for such phenomena, its use is not appropriate in this context because of its limited scope. LÄS MER

 5. 5. Med rätten att vara rasist? : Om det svenska skyddet av rasistiska åsikter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Hansson; [2017]
  Nyckelord :yttrandefrihet; demonstrationsfrihet; hets mot folkgrupp; hate speech;

  Sammanfattning : .... LÄS MER