Sökning: "hets mot folkgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden hets mot folkgrupp.

 1. 1. Hate speech eller yttrandefrihet? - En kvalitativ innehållsanalys om Nordiska Motståndsrörelsens politiska mål

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alexandra Jannesson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; yttrandefrihetsgrundlagen; hate speech; Ulf Petäjä; NMR; sanning; demokrati; tolerans; CERD; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har växt sig allt starkare och fått ett allt större fäste i Sverige, trots att NMR har förbjudits i grannlandet Finland får de fortfarande verka fritt i Sverige, med yttrandefriheten som skydd. Men till vilket pris? Sverige har fått återkommande kritik från CERD:s rapporter där de uttrycker orosmoln angående Sverige och våra rasistiska organisationer. LÄS MER

 2. 2. Sveriges förhållande till Nordiska Motståndsrörelsen: En normativ argumentationsanalys av Sveriges rapport till CERD från år 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Koch; [2019]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; NMR; yttrandefrihet; grundlagen; FN; CERD; demonstrationsfrihet; hattal; hets mot folkgrupp; rättighetskrock; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen växt det senaste decenniet. De har arrangerat allmänna sammankomster och synts i offentliga politiska sammanhang. Det har gjort att en diskussion om yttrandefrihet och rättigheter har kommit till ytan. LÄS MER

 3. 3. ”Så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp?” : Diskursiva förhandlingar i datormedierade polisdialoger

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Vincent Björkquist; [2019]
  Nyckelord :myndighetsdialog; kommunikativa verksamheter; konstruktivism; datormedierad kommunikation;

  Sammanfattning : När offentligheten flyttar in i sociala medier har svenska myndigheter att hantera förändrade villkor för dialogen med samhällets medborgare. I föreliggande uppsats undersöker jag hur sådana villkor formas av diskursiva förhandlingar som äger rum i en myndighets, nämligen Polisens, chattsessioner på Facebook. LÄS MER

 4. 4. Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp - en frihet under ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Andersson; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; Offentlig rätt; BBS-lagen; Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The freedom of speech is constitutional in the swedish Freedom of Expression act, however it is a freedom with responsibility. It is a difficult and delicate balance between on one hand the protection of vulnerable groups against other peoples derogatory opinions, and on the other hand the opportunities to state criticisms based on the public debate. LÄS MER

 5. 5. Hetsande missaktning - En studie av missaktningsbedömningar i underrättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Åkesson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; yttrandefrihet; missaktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om straffbudet hets mot folkgrupp. Straffbudet tar sikte på meddelanden som innebär att en folkgrupp missaktas eller hotas. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att någon av de i lagen uppräknade anspelningsgrunderna har aktualiserats. LÄS MER