Sökning: "heuristic"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet heuristic.

 1. 1. CENTER-STAGE EFFECT OCH AFFECT HEURISTIC: VAD MOTIVERAR BESLUT ONLINE? En undersökning om vikten av positionering och affektionsskapande markörer på nästintill identiska alternativ

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linn Englund; Emma Nordqvist; [2018-07-04]
  Nyckelord :Center-stage effect; Affect heuristic; positionering; affektion; beslutsfattande; e-handel; positionspreferenser; online;

  Sammanfattning : Different positioning of identical and nearly identical objects has been shown to play adetermining role on preferences and therefore decision-making. What position is mostpreferred during different kinds of situational decision-making has been a long-goingdiscussion and researchers have yet to reach an agreement. LÄS MER

 2. 2. Location Planning Considering Delivery Time and Service Level Constraints A Heuristic Solution Approach to a Linear Optimization Problem from an Automotive Spare Parts Network

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Zienau; [2018-07-02]
  Nyckelord :network design; location problem; delivery time; outliers; linear optimization; heuristic; Lagrangian relaxation; knapsack problem; spare parts network; automotive industry;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Elevers prestationer och attityder inom matematikämnet efter införandet av Singaporemodellen – utifrån ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenny Erlandsson; [2018-02-02]
  Nyckelord :singapore mathematics; singapore education; heuristic strategies;

  Sammanfattning : PISA- och TIMMS-undersökningar visar att Sveriges resultat ligger under medelsnittet. Singapore däremot är ett ledande land kunskapsmässigt inom matematikämnet och har varit det under flera års tid. Singaporemodellen är en ny modell som kom till Sverige år 2015 och som är baserad på Singapores matematikkursplan. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en uppsättning användbarhetsheuristiker som är lämpliga vid heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Håkansson; Christina Tsigara; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; heuristisk utvärdering; heuristiker; expertutlåtande; mobilapplikationer; matbeställningsapplikationer; smartphones;

  Sammanfattning : I takt med att smartphones blir allt vanligare växer marknaden för mobilapplikationer, av vilka en kategori är matbeställningsapplikationer. En ny rapport visar att så många som en av fyra konsumenter har minst en matbeställningsapplikation installerad på sin smartphone. LÄS MER

 5. 5. Enabling One-Way Leases of Temperature Controlled Containers: A Heuristic Model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SEBASTIAN FORSBERG; ANTON SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :Container leasing; Pharmaceutical; One-Way Leasing; Rentals; Capacity Control; Revenue Management; Yield Management; Fleet Management; Containeruthyrning; Läkemedel; Envägsuthyrning; Uthyrning; Intäktsoptimering; Förvaltning; Styrning; Utrustning;

  Sammanfattning : There is an asymmetry in demand for transportation means of goods and commodities globally. One industry in which this trend is especially prominent is the pharmaceutical industry, where the European Union is by far the largest net exporter of pharmaceutical products globally, followed by Switzerland. LÄS MER