Sökning: "heuristic"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet heuristic.

 1. 1. Designing to Increase Millennials Motivation to Engage in Volunteer Work : Utilizing User Experience Principles on a Recruitment Website

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Hedlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Volunteers are an essential component in maintaining nonprofit organizations. To efficiently maintain nonprofit organizations, the recruitment of volunteers should cover all generations. Hence, to recruit from several generations, different means of communication have to be considered. LÄS MER

 2. 2. Idea Promotion - The story of intrapreneurs promoting an idea within a well-known innovative organisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cong Trinh Vo; [2019-07-08]
  Nyckelord :idea promotion; idea promoter; intrapreneurship; issue selling; incumbents; innovation management; idea selling tactics;

  Sammanfattning : “Ideas are the currency of the 21st century. You can have brilliant ideas—truly revolutionary ideas — but if you cannot persuade others to act, those ideas don’t matter” - Gallo (2014, para. LÄS MER

 3. 3. (O)begriplighetens mantel. En studie i Gösta Oswalds den andaktsfulle visslaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Robert Johansson-Mars; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gösta Oswald; den andaktsfulle visslaren; lyrik; fyrtiotalism; obegriplighet; Michael Riffaterre; referentialitet;

  Sammanfattning : This essay examines the (in)comprehensiveness of Gösta Oswald's modernist poetry collection den andaktsfulle visslaren (1946). By applying a heuristic as well as a hermeneutic way of reading, as described by Michael Riffaterre, the aim is to take into account both the mimetic and metaphoric dimensions of the opus. LÄS MER

 4. 4. Validering av nya heuristiska metoder för användbarhetsutvärdering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Heuristic Evaluation; Discount Evaluation; Usability Evaluation; Heuristisk utvärdering; Utvärderingsmetod; Användbarhetsutvärdering;

  Sammanfattning : Nya metoder för heuristisk användbarhetsutvärdering tas fram kontinuerligt. Validering för dessa metoder är viktigt för att säkerställa att framtagningen uppfyller sitt syfte. LÄS MER

 5. 5. Medical counselling via video using WebRTC : User interface and user experience design

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marcus Lindblom; Robin Åhlin; [2019]
  Nyckelord :WebRTC; Video; User Experience UX ; User Interface UI ; Heuristic Evaluation; Accessibility; WebRTC; Video; Interaktionsdesign UX ; Gränssnittsdesign UI ; Heuristisk Utvärdering; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : CareLigo is a medical technology company that supplies heart failure patients with a home-based care solution called OPTILOGG. OPTILOGG helps patients to keep track of their symptoms, provides medication instructions and educates them about their illness. LÄS MER