Sökning: "hierarki i företag"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden hierarki i företag.

 1. 1. Hur påverkar en företagskultur sättet att bygga en organisation i Sverige : - En fallstudie om Shimano Nordic AB (Sverige)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonatan Holst; Martin Wadia; [2023]
  Nyckelord :Corporate culture; cross-cultural; governance; hierarchy; Japan; Sweden and adaptation.; Företagskultur; tvärkulturell; styrning; hierarki; Japan; Sverige och anpassning.;

  Sammanfattning : Title: How does a corporate culture affect the way an organization is built in Sweden Level: Bachelor's degree thesis in business administration Author: Martin Wadia and Jonatan Holst Supervisor: Alice Schmuck Date: 2023 January Purpose: The purpose of this study is to analyze the cultural aspect within an organization, how it affects organizational structure and when a company with a different corporate cultureconducts business in Sweden. We will examine how a Japanese company adapted itsorganization to cross-cultural differences and analyze whether hierarchy systems create valuefor them in a country where that culture is not as common. LÄS MER

 2. 2. Career Advancement and Ethnicity : The Experiences in a Multinational Swedish Company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lava Kurda; [2022]
  Nyckelord :Career Advancement; Ethnicity; Diversity and Inclusion; Multinational Organization; Discrimination; Diversity Management; Ethnic Privilege; Sweden; Global.; Karriäravancemang; Etnicitet; Mångfald och Inkludering; Multinationell organisation; Diskriminering; Mångfaldshantering; Etnisk Privilegium; Sverige; Global;

  Sammanfattning : In terms of ethnic background, the labor market of the twenty-first century may be more culturally diverse than ever. At the same time, cultural, racial and ethnic bias are frequently reflected in organizational hierarchy. LÄS MER

 3. 3. Distansarbetets påverkan på olika kulturtyper

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adina Alfredsson; Julia Lidbäck; [2022]
  Nyckelord :Corporate culture; Organizational culture; Teleworking; Remote working; Telecommuting; Culture types; Företagskultur; Organisationskultur; Distansarbete; Kulturtyper;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har skapat nya sätt att arbeta som suddar ut de tidigare begränsningarna vad gäller tid och plats. En sådan arbetsform är distansarbete som ökat drastiskt under de senaste två åren eftersom företag, på grund av Coronapandemins restriktioner, tvingats övergå till en virtuell verksamhet. LÄS MER

 4. 4. The forest planning process among medium-sized forest owners : description of the group and how they adapt the traditional planning hierarchy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Martin Persson; [2021]
  Nyckelord :Forest planning; medium-sized forest owners; strategical planning; tactical planning; operational planning; planning hierarchy; decision support system;

  Sammanfattning : Forest planning has traditionally been divided into strategical, tactical, and operational planning all integrated into a hierarchy. Forest planning has been a crucial success factor for the Swedish forest industry, and the planning processes among corporations and small private forest owners have been frequently examined. LÄS MER

 5. 5. Konsten att kommunicera hållbarhet inom en organisation : Hur kommuniceras arbetet med CSR internt inom ett företag i snabbmatsbranschen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Edqvist; Kajsa Ehn; [2020]
  Nyckelord :Intern kommunikation; hållbarhet; CSR; kommunikation;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor för företag att ta hänsyn till i dagens samhälle. Företag har en press på sig från externa intressenter att arbeta med hållbarhet. Corporate social responsibility (CSR) är ett sätt för företag att jobba med hållbarhet. CSR innebär att ett företag tar ansvar utöver sin egna verksamhet. LÄS MER