Sökning: "hierarki struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden hierarki struktur.

 1. 1. Medvetenheten bland anställda i revisionsbranschen om jämställdhetsarbetet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Mattsson; Sandy Seyde Josefson; [2023]
  Nyckelord :Jämställdhet; Revision; hierarki;

  Sammanfattning : Trots att det lagts ner mycket tid senaste åren på jämställdhetsarbete i revisionsbranschen är det långt ifrån jämställt och främst på de högre positionerna. Det vill säga att revisionsbranschen är mansdominerad och forskningen menar att det beror på att revisionsbranschen präglas av manliga normer och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Samverkan - ett samarbete på olika vilkor. : En vetenskaplig essä om samverkan i grundskolan mellan fritidshemslärare och klasslärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Orhan Anar; Sofia Mårdh; [2023]
  Nyckelord :Collaboration; curriculum; after-school care teachers; classroom teachers; power; loyalty; loyalty conflict; hierarchy; samverkan; styrdokument; fritidslärare; klasslärare; makt; lojalitet; lojalitetskonflikt; hierarki;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga essä är att skapa en bredare och djupare förståelse kring problematiken med samverkan mellan fritidshemslärare och klasslärare. I läroplanen finns brister om vad samverkan ska innehålla och hur den bör utformas och vår gemensamma uppfattning är att det fortfarande finns brister i hur arbetet med samverkan sker. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och effektivkommunikation i byggbranschen : En fallstudie om ledarskap och effektiv kommunikation på en av Skanskas byggarbetsplatser

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Henrik Swenson; Shanen Bakhait; [2023]
  Nyckelord :Communication; Leadership; Skanska; Kommunikation; Ledarskap; Skanska;

  Sammanfattning : Byggindustrin är en sektor som spelar en viktig roll i utformningen av vårt samhälle, allt från hyreslägenheter till storskaliga projekt för industriers verksamheter. Enligt en rapport från Svensk Byggtjänst kostar kommunikationsmissar i produktionsfasen samhället omkring 65 miljarder kronor varje år. LÄS MER

 4. 4. Framtiden på dagordningen : En studie av föreningars upplevelse av Svenska fotbollförbundets föreningsutvecklingskoncept Diplomerad Förening

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alexander Rudensten; [2022]
  Nyckelord :Föreningsutveckling; implementering; organisationsutveckling; idrottsförening; policyimplementering; Svenska fotbollförbundet; Diplomerad förening; idrott; ideell verksamhet;

  Sammanfattning : With basis in the Swedish Sport Federations strategic document Strategi 2025 the Swedish Football Association developed a concept called Diplomerad förening to offer a development concept for all football clubs. The concept is intended to contribute to a structure and a framework for clubs to work with their overall development and is the first of its kind. LÄS MER

 5. 5. Hur leds team?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melisa Petkovska; Lara Chichnie; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studien handlar om hur ledarskap i team är utformat samt hur ledare anser att de arbetar för att motivera team. Eftersom team är en grundläggande del av en organisations struktur bör det primära målet vara att begripa hur man kan bidra till en bättre framgång för team. LÄS MER