Sökning: "hierarki"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade ordet hierarki.

 1. 1. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 2. 2. ”I heard that’s the thing here…” : En doxisk topikanalys av samtalet mellan sydkoreanska Lee Young Ji och danska Christopher på YouTube-showen My Alcohol Diary.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Tova Söderlund; [2024]
  Nyckelord :My Alcohol Diary; Nothing Much Prepared; South Korea; South korean popular culture; rhetorical way-making; 이영지; 한류; 차린건 쥐뿔도 없지만; retorik; doxa; topiker; etos; persona; representation; självrepresentation; YouTube; sociala medier plattformar; hallyu; sydkoreansk populärkultur; Sydkorea; Danmark; Lee Young Ji; Christopher; My Alcohol Diary; maktdynamiker;

  Sammanfattning : Sydkoreansk populärkultur konsumeras i dag i hela världen. Globaliseringen har lett till att internationella fans av sydkoreansk populärkultur blir fler och att internationella stjärnor får fler möjligheter att visa upp sig i Sydkorea. LÄS MER

 3. 3. Beslutsfattande och maktdistans i Nato

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Linnéa Palme; [2024]
  Nyckelord :command and control; consensus; culture; decision-making; equality; hierarchy; language; NATO; negotiation; Ooda-loop; organizational culture; power distance; sociolinguistic; collective defence; communication; culture communication; decentralization; EU; international culture; leadership; military culture; military ranks; NAC; North Atlantic Council; political administrative decisions; political organization; power; security; sweden; Swedish Defence University; national culture; beslutsfattande; command control; förhandling; hierarki; jämlikhet; konsensus; kultur; ledning; maktdistans; Nato; Ooda-loop; organisationskultur; sociolingvistik; språk; decentraliserad; EU; Försvarshögskolan; internationell kultur; kollektivt försvar; kommunikation; kultur kommunikation; ledarskap; makt; militär kultur; militära grader; Nordatlantiska rådet; politik; politiska administrativa beslut; politisk organisation; säkerhet; nationell kultur;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur anställda inom Nato upplever att maktdistans påverkar beslutsfattandet. För att svara på min frågeställning har jag använt mig av en kvalitativ metod med inkäter, där sex deltagare från fyra olika länder svarade. LÄS MER

 4. 4. „Wenn der Fluss spricht“ : - Die Transformation der Natur vom Objekt zum Subjekt in Wanderungen im Norden von Alfred Andersch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ola Nordebo; [2024]
  Nyckelord :Andersch; Ecocriticism;

  Sammanfattning : Den västtyske författaren Alfred Andersch (1914–1980) var mest känd för sina romaner och noveller. Men han gjorde också betydande insatser som litterär reseskildrare. På 1950- och 60-talen åkte han vid flera tillfällen runt i Skandinavien och Arktis. LÄS MER

 5. 5. Gemenskapsbyggande och vardagsflykt : En kulturantropologisk uppsats om den svenska ishockeyns supporterkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Adam Groth; [2024]
  Nyckelord :ishockey; liminalitet; communitas; hejarklack; hierarki; jämlikhet; symboler.;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar supporterkulturen inom svensk ishockey ur ett kulturantropologiskt perspektiv. Baserat på deltagande observationer, sensorisk etnografi och semistrukturerade intervjuer under två månaders tid, behandlar uppsatsen hur den sociala kulturen i form av gemenskap och gemenskapsbyggande i Leksands IF och Brynäs IF:s hejarklackar utformas. LÄS MER