Sökning: "hierarkisk position"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden hierarkisk position.

 1. 1. Mellan stuprör och hängrännor – Om skillnader i strategers strategier beroende på organisationsstruktur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Hellsten; [2021-06-11]
  Nyckelord :organisationsstruktur; horisontell specialisering; hierarkisk position; strateger; tjänstepersoner strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att ytterligare öka kunskapen om offentliga tjänstepersoner och vadsom påverkar dem. Det existerar mycket forskning om tjänstepersoner, men uppsatsenfyller en lucka i befintlig forskning genom att explicit studera hur organisationsstrukturpåverkar strateger. LÄS MER

 2. 2. “ Stereotyper om oss gör att vi står utanför den reguljära arbetsmarknaden”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Derin Najmadin; [2021]
  Nyckelord :Utomeuropeiskt födda kvinnor; Reguljär arbetsmarknad; Arbetslöshet; Intersektionalitet; Hierarkisk ordning; Kön; Etnicitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women not born in Europe have the highest rates of unemployment in Sweden. These women have a tough time adjusting in the job market and are being discriminated against for several reasons, the most prominent reason being their social background, which includes their cultural and ethnic background. LÄS MER

 3. 3. "Jag är bonden i schack" : En studie av medarbetares indirekta och direkta protester gentemot en hierarkisk organisationsstruktur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Carolina Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Organizational sociology; management strategies; loyalty; protest; hierarchical organizational structure; Organisationssociologi; hanteringsstrategier; lojalitet; protest; hierarkisk organisationsstruktur;

  Sammanfattning : The aspiration of every organization is to collectively gather people in order to perform structured activities to fulfill its purpose. But what if there are circumstances within an organization that interferes with this? The thesis of this study is to scrutinize how employees experience their position in a hierarchical organizational structure, and what management strategies they use to direct and indirect protest against this structure. LÄS MER

 4. 4. Geolocating Alfa Laval's products using supervised machine learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Isac Jeppsson; Oskar Borna; [2021]
  Nyckelord :k-nearest neighbors; artificial neural network; random forests; LightGBM; geolocation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A lot of companies have data that can be used to develop a more successful business. To become more data-driven, it is important to extract valuable information from the raw data. One of the largest challenges for companies, while trying to make this transition, is to ensure a data quality at a high level. LÄS MER

 5. 5. Menydesign för mobila handelswebbplatser : En jämförande studie av två hierarkiska menystrukturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Towe Andersson; [2021]
  Nyckelord :M-handel; menydesign; hierarkisk meny layout; menyplacering;

  Sammanfattning : Denna studie jämför två olika menytyper samt deras position på mobila pekskärmar. I en problemformulering lyfts problem med bristande navigering samt element som är utanför tummens räckvidd på skärmen upp. Ett experiment genomfördes där 41 anonyma personer deltog. LÄS MER