Sökning: "high frequency trading"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden high frequency trading.

 1. 1. The Next Tick on Nasdaq Stockholm: Predicting Price Direction in Limit Order Books Using Order Imbalance

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jamil Al-Najjar; Julian Kramer; [2019]
  Nyckelord :high frequency trading; limit order books; order imbalance; price prediction;

  Sammanfattning : We explore complete Level II limit order books for eight stocks listed on Nasdaq Stockholm during 2016 and investigate the use of the imbalance between bid and ask volumes in predicting the direction of price change in an ultra-high-frequency environment. Specifically, we test whether a top-of-the-book (Level I) measure of order imbalance and a deeper-in-the-book (Level II) measure can predict the direction of a change in the mid-price of a security for up to three events before the change occurs. LÄS MER

 2. 2. Predictability of return and volatility in Bitcoin markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Eimer; Lina Karlsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Bitcoin; Price Manipulation; Abnormal Liquidity; Spoofing; Limit Order Book; High Frequency Trading;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Algoritmisk handel - en kartläggning av risk, volatilitet, likviditet och övervakning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mimmi Elofsson Bjesse; Emma Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Algorithmic Trading; High Frequency Trading; Volatility; Liquidity; MiFID II;

  Sammanfattning : As technological changes have revolutionized the way financials assets are traded today, algorithmic trading has grown to become a major part of the world's stock markets. This study aims to explore algorithmic trading through the eyes of different market operators. LÄS MER

 4. 4. An Application of the Continuous Wavelet Transform to Financial Time Series

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Klas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Wavelets; Continuous Wavelet Transform; CWT; Financial Time Series; Currency Trading; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wavelet theory, which shares fundamental concepts with windowed Fourier analysis, introduces the notion of scale in an effort to aid in joint time-frequency analysis. Having century-old roots, much of the essential research on the subject of wavelets was conducted during the 1970s and 1980s. LÄS MER

 5. 5. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
  Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

  Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER