Sökning: "high mortality"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade orden high mortality.

 1. 1. Adherence in patients with heart failure. Relationships to symptom burden and hospitalization frequency : A cross-sectional survey study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Helen Moe; [2024]
  Nyckelord :Adherence; Cross sectional study; Heart failure; Hospitalization-frequency; Non-adherence; Symptom burden;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study was to investigate the degree of adherence and non-adherence to treatment regimen in the population with heart failure, as well as to explore relationships to symptom burden and hospitalization-frequency. Introduction: Heart failure – a chronic disease with a somber prognosis and high mortality, incidence and prevalence increasing world-wide. LÄS MER

 2. 2. Seroprevalence of feline panleukopenia virus in domesticated cats in Maasai Mara, Kenya : a possible threat of transmission to wildlife?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Clara Björkholm; [2024]
  Nyckelord :feline panleukopenia virus; FPV; domestic cat; seroprevalence; Kenya; Maasai Mara; Mara North Conservancy; Mara Cat Project;

  Sammanfattning : Feline panleukopenia virus (FPV) is a highly contagious virus that can stay stable in the environment for a long period of time. The virus can infect both domesticated cats, wild felids, and other wild animals. It has the highest morbidity and mortality rate in new-born and young kittens. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av att känna igen sepsissymtom hos patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ajla Galic; Atif Ribic; [2024]
  Nyckelord :känna igen; litteraturstudie; omvårdnad; patient; sjuksköterska; sepsis; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en livshotande organdysfunktion som orsakas av ett stört systematiskt svar på en infektion och drabbar årligen 48,9 miljoner människor globalt. Sepsis är en diagnos som globalt sett är associerad med hög morbiditet och ökad mortalitet, detta eftersom sepsis är ett tillstånd som kan bli livshotande om inte effektiv behandling snabbt sätts in. LÄS MER

 4. 4. Faktorer av betydelse för handläggning av sepsis på akutmottagning -En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Johansson; Ebba Hjelmstam; [2023]
  Nyckelord :Kompetens; Sepsis; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd med hög mortalitet. Upptäckten av tillståndet kompliceras av att kroppens reaktion mot den bakomliggande infektionen börjar innan kliniska symtom uppkommer vilket försvårar identifiering. LÄS MER

 5. 5. Att överleva ett hjärtstopp - drabbade personers upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victoria Lindh; Hampus Tuvesson; [2023]
  Nyckelord :cardiac arrest; experience; heart arrest; person-centered care; survivors; Hjärtstopp; personcentrerad omvårdnad; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hjärtstopp inträffar plötsligt, kan drabba vem som helst och är en allvarlig folksjukdom med hög mortalitet. Bland personer med kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller diabetes, är hjärtstopp den ledande dödsorsaken och står för hälften av antalet förlorade levnadsår orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER