Sökning: "high school athlete"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden high school athlete.

 1. 1. Gymnasieelevers motivation och utbrändhet inom elitidrott : En kvantitativ enkätstudie i Sveriges nationellt godkända idrottsutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Egegård; Ludwig Johansson; [2021]
  Nyckelord :Burnout; elite athlete sport; nationally approved sports education NIU ; Sport motivation scale-6; Athlete burnout questionnaire; Self-determination theory; Motivation; utbrändhet; elitidrott; NIU; Sport motivation scale-6; Athlete burnout questionnaire; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur elever på den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) motiveras till sin idrott i enlighet med Self-determination Theory och Organismic Integration Theory, med hjälp av en modifierad Sport Motivation Scale (SMS-6). Vidare syftar studien till att undersöka om elever på den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) upplever utbrändhet, med hjälp av Athlete Burnout Questionnaire (ABQ). LÄS MER

 2. 2. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 3. 3. Idrottares upplevda kunskaper om kost kopplat till kroppsuppfattning : En intervjustudie med unga idrottare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :attityd; kostbeteende; kostunskap; kroppsuppfattning; idrottsnutrition; idrottsprestation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Idrott på elitnivå definieras sällan som hälsosamt. Individer som utvecklar en elitidrottskarriär, ställs inför olika val och ofta kan dessa val vara avgörande för såväl hälsan som för den idrottsliga prestationen på såväl kort som lång sikt. LÄS MER

 4. 4. Den elitidrottande elevens kropp – en vän eller fiende? : En studie om elitidrottande gymnasieelevers syn på kroppen och undervisningen kring kroppsideal i ämnet specialidrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maja Söderberg; Lisa Landin; [2020]
  Nyckelord :elitidrottare; kroppsideal; kroppsuppfattning; undervisning; specialidrott;

  Sammanfattning : Människan möts dagligen av påminnelser om hur kroppen bör se ut. En särskilt sårbar grupp för kroppsidealens påverkan är elitidrottande ungdomar, dels eftersom de befinner sig i en period av kroppslig förändring, dels på grund av att de möts av förväntningar från både samhället och idrottens arena gällande hur kroppen bör se ut. LÄS MER

 5. 5. Kampsportsutövaren och självbestämmandeteorin: en studie om svenska tonåringars motivation till att träna taekwondo

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anton Samawi; [2019]
  Nyckelord :Self-determination theory; Sports; Adolescents; Motivation; Dropout; Coach-athlete relationship.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which motivational factors cause teenagers to remain in competitive taekwondo. Some teenagers, especially during high school seem to experience serious difficulties maintaining motivation towards sport. LÄS MER