Sökning: "high-speed camera"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden high-speed camera.

 1. 1. Differences in velocity between the sexes and stages of courtship in a dance fly

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Filip Myllyaho; [2022-02-17]
  Nyckelord :Dansfluga; Hilara maura; höghastighetskamera; partner-val; Dance fly; Hilara maura; high-speed camera; mate choice;

  Sammanfattning : Dance flies (Diptera: Empididae: Empidinae) are famous for their elaborate mating behaviour, which can be broken down to three distinct stages in adults: hunting, swarming, and mating. In many species, males hunt for prey that they present as nuptial gifts to recipient females in swarms, after which the pair will copulate in the air or after landing on nearby vegetation. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av systemuppställning för dynamisk bildtagning med blixtröntgen : Ett arbete i samarbete med Scandiflash AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Rasmus Lindqvist; David Jerresand; [2022]
  Nyckelord :flash X-ray; high-speed camera; camera lens; dynamic imaging; optics; imaging; optical resolution; scintillator; product development; construction; blixtröntgen; höghastighetskamera; kameraobjektiv; dynamisk bildtagning; optik; avbildning; optisk upplösning; scintillator; produktutveckling; konstruktion;

  Sammanfattning : Inom materialforskning och en stor del av den mekaniska och mekatroniska industrin finns ett intresse av att utnyttja blixtröntgen för att studera dynamiska händelseförlopp i inneslutna system, ej synbara med konventionella kameror. I och med att många rörelser inom de benämna områdena även sker i hyperhastighet så tillåter blixtröntgen statisk bildtagning  av rörelser i flera km/s, med minimal rörelseoskärpa. LÄS MER

 3. 3. Simulation and Measurement of Body Absorption for 5G/6G Frequency Bands

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maximilian Korac Dalenmark; Frida Skarf; [2021]
  Nyckelord :SAR; 5G; antennas; anechoic chamber; skin-like phantom; bio-heat equation;

  Sammanfattning : For the future implementation of high speed communication,safety remains one of the main concerns. To ensurethe safety of new applications, specifically the new 5G antennas,it is crucial to know that they will not cause any harm to thehuman body. LÄS MER

 4. 4. Comparative Study of Vision Camera-based Vibration Analysis with the Laser Vibrometer Method

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Pradeep Kumar Muralidharan; Hemanth Yanamadala; [2021]
  Nyckelord :OpenCV; Motion tracking; motion magnification; vision camera method; FFT; tracker; OpenCV; Rörelsesspårning; Rörelseförstoring; Synkamera -metod; FFT; Spårare;

  Sammanfattning : Vibration analysis is a method that studies patterns in vibration data and measures vibration levels. It is usually performed on time waveforms of the vibration signal directly and on thefrequency spectrum derived by applying the Fourier Transform on the time waveform. LÄS MER

 5. 5. The process behind the delimbing of trees

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Sunnälv Persson; [2021]
  Nyckelord :Thinning; MATLAB; branch distribution; debranching; Gallring; MATLAB; grendistribution; avgrening;

  Sammanfattning : In modern forestry, two types of machines are generally used for thinning, harvesters and forwarders. These machines are large and weigh several tens of tons, this means that they damage the ground when they drive around in the woods. LÄS MER