Sökning: "highly educated"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden highly educated.

 1. 1. Female Labor Supply and Earnings Inequality Under Skill-Biased Technological Change

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jörn Onken; [2019]
  Nyckelord :Female Labor Supply; Skill-Biased Technological Change; Earnings Inequality; Family Economics; Aggregate Productivity;

  Sammanfattning : The gender education gap has reversed, women today account for the majority of college graduates. At the same time, skill-biased technological change strongly rewards highly-educated workers through the increased skill premium. In this thesis, I analyze the implications of combining these two facts through a heterogeneous agent model using U.S. LÄS MER

 2. 2. Etnisk diskriminering på svenska arbetsplatser : En kvalitativ intervjustudie avseende upplevd diskriminering på svenska arbetsplatser i koppling till etnisk tillhörighet

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Refai; [2019]
  Nyckelord :Discrimination; Ethnicity; Swedish workplaces; Intersectionality; Othering; Diskriminering; Trakasserier; Kränkningar; Etnisk tillhörighet; Arbetsplats; Intersektionalitet; Andrafiering;

  Sammanfattning : In this study, five young and highly educated individuals' perceived ethnic discrimination at their respective workplaces, has been examined. Furthermore, the individuals' reactions and actions, as well as their perception of their colleague’s behavior during the discrimination situations, have been examined. LÄS MER

 3. 3. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 4. 4. Economic integration of Iraqi immigrants with higher education into the Swedish labour market

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hassan Al-Baldawi; [2019]
  Nyckelord :Iraqi immigrants; Sweden; Labour market; Higher education; Economic integration; Social network;

  Sammanfattning : The issue of unemployment and labour integration of immigrants into the labour market in host countries has always been a source of debate among the public and policymakers in the host countries. This study focuses on the economic integration of highly educated Iraqi immigrants into the Swedish labour market. LÄS MER

 5. 5. FOOD CONSUMPTION AND THE ROLE OF GUILT IN THE PRE PURCHASE SITUATION - A QUALITATIVE STUDY WITH AN ECOLOGICAL FOOD APPROACH

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Malin Persson Mörk; [2018-07-03]
  Nyckelord :ecological food consumption; emotions; guilt; anticipated emotions; anticipated guilt;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER