Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Energialstring för drivande av smart enhet utan batterier : Design av ett energialstrande system för smart sko genom piezoelektronik och solceller

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Clive Rudd; [2019]
  Nyckelord :PCB; smart shoes; energy harvest; piezoelectronics; supercapacitors; solar cells; Kretskort; smart sko; energialstring; piezoelektronik; superkondensatorer; solceller;

  Sammanfattning : Projektet beskriver ett tillvägagångssätt för att alstra energi genom solceller och piezoelektronik. Ett kretskortsbaserat system designades som utnyttjade superkondensatorer som lagringsenhet. Planen var att integrera systemet i en sko. LÄS MER

 2. 2. Walking and Wandering among Mountains and Monsters : A study of metaphors and lexical variation in translation in a text about the Lake District

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Carol Turner; [2019]
  Nyckelord :English; lexicalised metaphors; lexical variation; metaphor; metaphorical concepts; novel metaphors; structural analysis;

  Sammanfattning : This essay studies the translation of metaphorical concepts and lexical variation in relation to walking in a text about hiking in the Lake District. These two linguistic features are deemed to be important in fulfilling the communicative intention of the source text and the aim of the essay is to investigate to what extent these two linguistic features have been retained translation and what motivates different translation strategies. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av eventtältet Nimbus

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ludwig Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :konstruktion; design; innovation; tält; eventtält; utveckling; optimering;

  Sammanfattning : The report "Further development of the event tent Nimbus" written by the student Ludwig Haraldsson describes a product development project in the course Degree project for the Bachelor of Engineering program innovation technology and design, MSGC12, at the Faculty of Health, Natural and Engineering Sciences at Karlstad University in spring 2019. Advisor for the project has been university lecturer Lennart Wihk and examiner for the project has been Professor Leo de Vin. LÄS MER

 4. 4. Digital lösning för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Ekholm; Fredrik Fransson; [2018]
  Nyckelord :Smartphone application; walking trails; points of interests; movement; hiking.; Mobilapplikation; Vandringsleder; Intressepunkter; Rörelse; Vandring.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this Bachelor thesis has been to find a way to increase physical activity through the digitization of hiking trails. With information on interesting places around the hiking trail, we hope that this will enable people to get out on the hiking trails. LÄS MER

 5. 5. Utomhusvistelsens nöjen, rättigheter och skyldigheter : Kunskap hos elever i årskurs 5 om allemansrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Rebecka Svahn; [2018]
  Nyckelord :Swedish right of public access; outdoor stay; nature; pupils; Allemansrätten; utomhusvistelse; natur; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka vilka kunskaper om allemansrätten elever i mellanstadiet besitter. Studien undersöker även vilka faktorer som kan påverka kunskapen om allemansrätten och hur inställningen till naturen påverkar kunskapen. I studien har 206 elever på 7 skolor deltagit. LÄS MER