Sökning: "hiking"

Visar resultat 11 - 15 av 38 uppsatser innehållade ordet hiking.

 1. 11. Agents of Change or Not? A Case Study of Earthchild Project in South Africa.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Norrlander; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education for Sustainable Development; Agency; Empowerment; Drawing Method; Yoga; Hiking; Environmental Education;

  Sammanfattning : This present case study is exploring whether an Education for Sustainable Development initiative, as exemplified by the South African Earthchild Project (ECP), which is focused on yoga, environmental education and hiking, can empower children and enhance their agency to become agents of change for Sustainable Development. With empowerment and agency theories as a backdrop, a quasi-experimental design is adopted. LÄS MER

 2. 12. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 3. 13. Skogliga landskapsvärden i Bergslagen – utbud och efterfrågan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Simon Paulin; [2016]
  Nyckelord :skogspolitik; sociala värden; planering;

  Sammanfattning : The current Swedish forest policy has two overall and equally important goals: production and environment. However, a long history of developing the production goal has made it difficult to achieve the environmental goal. The latter includes both biodiversity conservation and social values. LÄS MER

 4. 14. Tanter på tur : Om "tantvandringars" inverkan på konstruerandet på kön och ålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Ericson Signe; [2016]
  Nyckelord :femininity; age; ageism; outdoor; health; performance; hiking; femininitet; ålder; ålderism; friluftsliv; hälsa; prestation; vandring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fenomenet turvandringar för äldre och medelålders kvinnor för att se på vilket sätt de konstruerar föreställningar om femininitet och ålder. Studien bygger på en diskursanalys av de två organisationerna Svenska Turistföreningen (STF) och Friluftsfrämjandets inbjudningar och texter kring turvandringar riktade till kvinnor och seniorer samt av friluftsbloggen Tanter på tur. LÄS MER

 5. 15. Utveckling av testmaskin för teknik i skor

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Gabriel Kuyumcuoglu; Sebastian Lagerström; [2016]
  Nyckelord :Hiking shoes; Shoe testing machine; Prototype; Lifespan; Reflector.; Vandringsskor; Skotestmaskin; Prototyp; Livslängd; Reflektor.;

  Sammanfattning : RECCO AB är ett företag som utvecklar räddningssystem för lavinolyckor. Systemet fungerar genom en RFID tag (reflektor) och en detektor. Detektorn känner av reflektorn som sitter på jackan, hjälmen, skon eller pjäxan upp till 200 meters avstånd eller 30 meter genom snön. Detektorn används av erfaren lavinräddningspersonal. LÄS MER