Sökning: "hiking"

Visar resultat 16 - 20 av 41 uppsatser innehållade ordet hiking.

 1. 16. Skogliga landskapsvärden i Bergslagen – utbud och efterfrågan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Simon Paulin; [2016]
  Nyckelord :skogspolitik; sociala värden; planering;

  Sammanfattning : The current Swedish forest policy has two overall and equally important goals: production and environment. However, a long history of developing the production goal has made it difficult to achieve the environmental goal. The latter includes both biodiversity conservation and social values. LÄS MER

 2. 17. Tanter på tur : Om "tantvandringars" inverkan på konstruerandet på kön och ålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Ericson Signe; [2016]
  Nyckelord :femininity; age; ageism; outdoor; health; performance; hiking; femininitet; ålder; ålderism; friluftsliv; hälsa; prestation; vandring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fenomenet turvandringar för äldre och medelålders kvinnor för att se på vilket sätt de konstruerar föreställningar om femininitet och ålder. Studien bygger på en diskursanalys av de två organisationerna Svenska Turistföreningen (STF) och Friluftsfrämjandets inbjudningar och texter kring turvandringar riktade till kvinnor och seniorer samt av friluftsbloggen Tanter på tur. LÄS MER

 3. 18. Utveckling av testmaskin för teknik i skor

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Gabriel Kuyumcuoglu; Sebastian Lagerström; [2016]
  Nyckelord :Hiking shoes; Shoe testing machine; Prototype; Lifespan; Reflector.; Vandringsskor; Skotestmaskin; Prototyp; Livslängd; Reflektor.;

  Sammanfattning : RECCO AB är ett företag som utvecklar räddningssystem för lavinolyckor. Systemet fungerar genom en RFID tag (reflektor) och en detektor. Detektorn känner av reflektorn som sitter på jackan, hjälmen, skon eller pjäxan upp till 200 meters avstånd eller 30 meter genom snön. Detektorn används av erfaren lavinräddningspersonal. LÄS MER

 4. 19. OUT THERE - A Phenomenological Approach to Solo-Hiking in Northern Scandinavia

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Hannelene Schilar; [2015]
  Nyckelord :Solo-Travel; Wilderness; Hiking Tourism; Phenomenology; northern Scandinavia;

  Sammanfattning : Every summer solo-hikers roam the wilderness in northern Scandinavia; across mountains and rivers; they are in awe of the nature. This thesis explores the question: What do they seek out there? It uncovers their aspirations and experiences with a phenomenological research approach. LÄS MER

 5. 20. Personlig uppvärmning : Produktutvecklingsprocess av en produkt som löser personlig uppvärmning i en utomhusmiljö

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emil Eriksson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work is about a new product concept that can warm up persons in an outside hiking environment where you do not have access to electricity in abundance. As a secondary objective for this product it should minimize or prevent thermal signature when used. The product should be small enough to be stored in the backpack of the soldier or the hiker. LÄS MER