Sökning: "hiking"

Visar resultat 21 - 25 av 38 uppsatser innehållade ordet hiking.

 1. 21. Beslutsunderlag för besökarundersökningar : en förstudie av Upplandsstiftelsens naturområden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Frida Pihl; [2013]
  Nyckelord :Besökarundersökning; besöksräkning; besökarstudie; rekreation; vandringsled; intervjuer; gruppering; förstudie; Uppsala län; Upplandsstiftelsen; Upplandsleden; visitor monitoring; visitor counting; visitor survey; recreation; hiking trail; interviews; grouping; pre-study; Uppsala county;

  Sammanfattning : Upplandsstiftelsen är en organisation med målet att gynna friluftslivet i Uppsala län. De förvaltar ca trettio naturreservat, rekreationsområden och Upplandsleden. Besökarundersökningar kan ge information som är användbar för att bidra till stiftelsens mål. LÄS MER

 2. 22. Design of a backpack container with cooking and eating tools.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Carlos Jiménez Sánchez; Irene Gallego Sánchez; [2012]
  Nyckelord :Primus; design; product; container; space-saving; backpack; outdoors; cooking; eating; camping;

  Sammanfattning : The aim of this project was to develop a product in cooperation with Primus Company in Stockholm. It consisted of designing a container with the items needed when cooking and eating outdoors, in order to help the users eat and cook in a proper way while practicing activities such as camping or hiking. LÄS MER

 3. 23. Elevers uppfattning om vad friluftsliv är i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Wilson Snecker; [2012]
  Nyckelord :Friluftsliv; friluftsdagar; aktivt; friluftsföreningar; habitus samt LGR11;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad elever på mellanstadiet och högstadiet har för uppfattning om friluftsliv på olika skolor i Sverige. Frågeställningarna är: Vad är friluftsliv för eleverna? Vad gör eleverna på friluftsdagarna i skolan? Hur uppfattas kunskapskraven för eleverna om friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa idrotten? Är eleverna med i någon friluftsförening? Har eleverna som är med i någon friluftsförening en annan syn på vad friluftsliv är i jämförelse med dem som inte är med i en friluftslivsförening? I studien används två olika teorier. LÄS MER

 4. 24. What is the monetary value of a clean environment in The Himalayas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Victor Grossman; [2011]
  Nyckelord :Himalaya; Waste; CVM; Mt.Everest; Sagaramantha;

  Sammanfattning : The Himalayas is the world highest mountain system containing famous mountains such as Mt. Everest, Lhotse and K2. Ever since Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay climbed Mt.Everest in 1953 the numbers of tourists has grown over the years, both climbers and regular tourists going for hiking trips and other outdoors activities. LÄS MER

 5. 25. Utveckling av avlastande fjällvandringshjälpmedel med fokus på användaren och taktilitetsupplevelsen

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :NATALIA CHUVASHOVA; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En del fjällvandrare tycker att det är för tungt att gå med en stor ryggsäck, ett problem som har givit upphov till en idé om ett avlastande hjälpmedel. Företaget Prodelox AB har sedan tidigare påbörjat utvecklingen av detta hjälpmedel. Under detta examensarbete har ett koncept utvecklats med den initiala studien som utgångspunkt. LÄS MER