Sökning: "hiking"

Visar resultat 6 - 10 av 38 uppsatser innehållade ordet hiking.

 1. 6. HOP!: a PGIS and citizen science approach to monitoring the condition of upland paths

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Niamh Harty; [2018]
  Nyckelord :geography; GIS; Participatory GIS; Citizen Science; path surveys; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This research project was inspired by the increase in popularity of hillwalking and the problem of the lack of monitoring and maintenance of upland paths which may lead to serious deterioration of those paths. Wicklow Mountains National Park (WMNP), just south of Dublin City in Ireland, has a large network of mostly informal upland paths. LÄS MER

 2. 7. Vilka är redo att kämpa för naturens bevarande på Kungsleden? : En kvalitativ studie om ekoturism och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Frida Oscarson; Erika Rydberg; [2018]
  Nyckelord :ekoturism; hållbar utveckling; bevarande; Kungsleden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika aktörer ställer sig gentemot ekoturism och hållbar utveckling vid utövande av friluftsliv på Kungsleden. Studiens teoretiska teoriram bygger på teorier kring ekoturism, hållbar utveckling samt förvaltning och planering av naturen och rekreationsmöjligheter. LÄS MER

 3. 8. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Lind; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Sammanfattning : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. LÄS MER

 4. 9. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Nyckelord :gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Sammanfattning : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. LÄS MER

 5. 10. I jakten på gatukonst : Att utnyttja rummet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Tobias Eriksson; Jeanette Lindström; [2017]
  Nyckelord :street art; graffiti; place; space; ethnography; walking; augmented reality; gatukonst; graffiti; plats; rum; rummet etnografi; walking; augmented reality;

  Sammanfattning : I jakten på gatukonst har vi i detta kandidatarbete undersökt hur gatukonst kan utvecklas genom nya tekniker och hur plats och gatukonst samspelar och påverkar varandra i ett berättande. För att ta del av hur gatukonst ser ut och används i olika kulturer och miljöer valde vi att resa genom Europas städer och dokumentera gatukonst för att få ett bredare perspektiv. LÄS MER