Sökning: "hil"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet hil.

 1. 1. Development and Implementation of a Mass Balancing System for CubeSat Attitude Hardware-in-the-Loop Simulations

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Guillermo Ledo López; [2019]
  Nyckelord :hil; hardware in the loop; simulation; satellite; simulator; platform; simulink; matlab; least squares; aocs; testing; attitude; dynamics; control;

  Sammanfattning : Spacecraft simulator platforms can simulate the microgravity environment of space on Earth, for the purposes of testing the Attitude and Orbit Control Subsystem of satellites. In order to do this, the satellite is mounted on a bench and the combined center of mass of this assembly is controlled by a series of moving masses. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av accelerometer mätning i 16-bitars mikrokontroller

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :ANTON FORSS; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete vid institutionen för mekatronik vid KTH. I arbetet jämförs två metoder för utveckling och verifiering av en algoritm för accelerationsanalys i en mikrokontroller (sedarmera förkortat µC). En µC av typ MSP430G2553 används som målsystem. LÄS MER

 3. 3. Non-intrusive Logging and Monitoring System of a Parameterized Hardware-in-the-loop Real-Time Simulator

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhamad Andung Muntaha; [2019]
  Nyckelord :Mixed-Criticality System; Real-Time Linux; Hardware-in-theloop; Integration Testing; Electronic Control Unit; Time Demand Analysis; Regression Analysis; Mixed-Criticality System; Realtid Linux; Hårdvara-in-the-loop; Integrations Testning; Elektronisk Styrenhet; Tidskrävnings Analys; Regressions Analys;

  Sammanfattning : Electronic Control Unit (ECU) is a crucial component in today’s vehicle. In a complete vehicle, there are many ECUs installed. Each of these controls a single function of the vehicle. During the development cycle of an ECU, its functionality needs to be validated against the requirement specification. LÄS MER

 4. 4. REDUNDANT FIRMWARE TEST SETUP IN SIMULATION AND HARDWARE: A FEASIBILITY STUDY

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Per Ekström; Elisabeth Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Hardware-In-the-Loop; HIL; Simulation; Automated testing; Simics; Wind River; Redundancy; Latency;

  Sammanfattning : A reliable embedded real-time system has many requirements to fulfil. It must meet target deadlines in a number of situations, most of them in a situation that puts heavy stress on the system. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av testsystem och implementering av automatiserade testmiljöer

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ahmed Dia Jeber; Samer Zitoun; [2018]
  Nyckelord :Autoliv; testmiljöer; automatisering;

  Sammanfattning : Under examensarbetet designas och implementeras ett antal testprogram med Python - programmeringsspråk som ersätter de manuella test metoderna som används i Autoliv i syfte med att automatisera testningsprocessen för Autolivs produkt BOB3 vilket bidrar till en besparing av tid och arbetsresurser. Två av dessa Program presenterar utförandet av HIL - test (Hardware in the loop) och DC - test (Data Collectiontest). LÄS MER