Sökning: "hinder för kärlek"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hinder för kärlek.

 1. 1. ”Vi ska möta människor med Kristi omsorg och kärlek”. Kvalitativa intervjuer om hur personalen i en församling bemöter människor i behov av arbetsträning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louisa Carling; [2021-06-08]
  Nyckelord :arbetsträning; arbetsrehabilitering; empowerment; salutogent synsätt; KASAM; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur Svenska kyrkan verkar i samhället på ett nytt sätt att vara kyrka. Genom att ta emot människor i behov av arbetsträning bidrar Svenska kyrkan till välfärdsstatens mål. LÄS MER

 2. 2. “Extra tålamod, extra tid och lite extra kärlek” : En kvalitativ studie om gymnasielärares upplevelse av att arbeta med korridorselever

  Master-uppsats,

  Författare :Veronika Robertsson; Christian Morrison; [2021]
  Nyckelord :Secondary School Teachers; unauthorized absence; in-school truants; responsibility; Teacher self-efficacy; trust; relationship building; collegial cooperation; gymnasielärare; ogiltig frånvaro; korridorselever; ansvar; lärar-self-efficacy; tilltro; relationsbyggande; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Within Swedish Secondary Schools, truancy has been an increasing concern over the last eleven years. A specific form of truancy is so called in-school truancy where the student is basically within the school corridors but to a lesser degree attends the lessons. LÄS MER

 3. 3. “I don’t need to change my body to feel like a boy” : En tematisk transanalys av transrepresentation i Chilling Adventures of Sabrina 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Rebecca Backman; [2020]
  Nyckelord :Chilling Adventures of Sabrina; Theo Putnam; Trans; Transteori; Transrepresentation; Transkroppen; Transläsning; Tematisk analys; Monsterkroppen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur trans representeras i tv-serien Chilling Adventures of Sabrina, med syftet att undersöka vad för mening serien skapar om trans i stort. Detta undersöks genom att titta närmare på en karaktär i serien, transpersonen Theo Putnam, och hur han och andra förhåller sig till hans kropp och kön. LÄS MER

 4. 4. ”Love and patience is most important” : A qualitative interview study about the views and experiences from physical therapists working with orphan children diagnosed with cerebral palsy in Ho Chi Minh City, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Samuelson; Frida Lidén; [2020]
  Nyckelord :Cerebral palsy; Orphan children; Physical therapy; Social support; Love;

  Sammanfattning : Background: Cerebral palsy (CP) is a diagnosis found worldwide. Literature indicates the importance of teaching families how to support the child. Orphan children are an exposed group and if the child also is diagnosed with CP the child is even more exposed. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelse av livssituationen och behov av stöd vid närståendes demenssjukdom : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Löfstedt; Marina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Dementia; experience; life situation; next of kin; support; Anhörig; demenssjukdom; livssituation; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka och följaktligen ökar även antalet anhöriga till personer med demenssjukdom. De nationella riktlinjerna förordar personcentrerad vård och vikten av stöd till anhöriga poängteras. Det vetenskapliga stödet för utformningen av detta stöd lämnar dock utrymme för frågetecken. LÄS MER