Sökning: "hinder till hjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 1176 uppsatser innehållade orden hinder till hjälp.

 1. 1. Modersmålets värde i förskolan : förskollärares perspektiv på barns modersmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olga Mykhaylova; Jenny Karlsson; [2021]
  Nyckelord :modersmål; förskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien behandlar barns modersmål som är viktigt för barns språkutveckling och identitetsutveckling. De inställningar pedagoger har till modersmål påverkar dess användning på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Unsupervised 3D Human Pose Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sri Datta Budaraju; [2021]
  Nyckelord :Computer Vision; Projective Geometry; Deep Learning; Unsupervised Learning; 3D Human Pose Estimation; GAN; AutoEncoder; Hybrid Generative Model; Self Supervision;

  Sammanfattning : The thesis proposes an unsupervised representation learning method to predict 3D human pose from a 2D skeleton via a VAEGAN (Variational Autoencoder Generative Adversarial Network) hybrid network. The method learns to lift poses from 2D to 3D using selfsupervision and adversarial learning techniques. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Halime Osman; Nasima Zadran; [2021]
  Nyckelord :Barnmorska; icke svensktalande gravida par; information; tolksamtal; kommunikation; kulturell bakgrund; mödrahälsovård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att Sverige har hög frekvens av antalet icke svensktalande gravida par med kommunikation- samt språksvårigheter. Kulturella bakgrunder i kombination med språkförbristning bidrar till kulturkrockar där vården kan missa det specifika vårdbehovet hos den enskilde. LÄS MER

 4. 4. Cascading Effects of Floods – An evaluation of the flood risk maps and management plans produced by the County Administrative Boards

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Frida Kronquist; [2021]
  Nyckelord :Vital societal function; flood; EU Floods Directive; Sweden; Ordinance of Flood Risk; cascading effects; indirect consequences; County Administrative Board.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flood is the most common natural disaster globally, affecting human health and assets. The work with the Swedish ordinance of flood risk is connected to the sustainment of vital societal functions. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande i förskolans undervisning : En intervjustudie om förskollärares beskrivningar kring möjliggörandet av barns inflytande i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnea Dencker; Jenny Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :barns inflytande; förhållningssätt; förskola; förskollärare; kommunikation; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att konstruera kunskap kring hur förskollärare beskriver skapandet av kommunikation för barns inflytande i undervisningen i förskolan, samt vilka utmaningar de upplever i detta. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad beskriver förskollärare om hur de arbetar med barns inflytande i undervisningen? och Vilka möjligheter och/eller hinder beskriver förskollärare gällande barns inflytande i undervisningen? Studien tar avstamp i socialkonstruktionism och analyseras med hjälp avbegrepp från Habermas teori samt Bernsteins teori. LÄS MER