Sökning: "hip hop"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden hip hop.

 1. 1. NYHETSMEDIERS GESTALTNING OCH REPRESENTATION AV HIPHOP I SVENSKA DAGSTIDNINGAR : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladet, Expressen & Dagens nyheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :christoffer mansour; [2020]
  Nyckelord :Hiphop; rap; Media; cultural studies; Hiphop; rap; Media; Kulturstudier;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how the media represents and depicts the genre hip hop and its practitioners. The focus will be on how they write their articles and which theme they associate with hip hop, crime, addiction, everyday stuff or just music. The chosen material for this study is articles from three time periods. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitet, ras och identitet i J. Coles studioalbum 4 Your Eyez Only : Nutidshistoria, kollektivt minne och intersektionalitet i samtida hiphopmusik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Drilon Behrami; [2020]
  Nyckelord :Intersectionality; discourse analysis; prosthetic memory; collective memory; hiphop; music; gender; race; class; sexuality; history; english; upper secondary school; Intersektionalitet; diskursanalys; protesminne; kollektivt minne; hiphop; musik; kön; ras; klass; sexualitet; historia; engelska; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study examines intersectionality and identity in rapper Jermaine Lamarr Cole’s studio album 4 Your Eyez Only. Through discourse analysis, the essay studies the representation of aspects of identity in the album, with a focus on gender, race, class and sexuality. LÄS MER

 3. 3. Twenty One Pilots flyger högt ovan normer och regler : En fallstudie i duon Twenty One Pilots musikaliska kännetecken, sound och produktionstekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Douglas Brihed; [2020]
  Nyckelord :Fallstudie; musikanalys; genreöverskridande; Twenty One Pilots; Tyler Joseph; Josh Dun; musikaliska kännetecken; sound; produktionstekniker;

  Sammanfattning : Under de tio år mellan 2009 och 2019 som Twenty One Pilots varit aktiva, har duon experimenterat med olika låtstrukturer, rytmer, takt- och tempo ändringar då de korsat och blandat genrer som reggae, powerballad, heavy metal, EDM, hip-hop, emo, pop etcetera. Detta på samma album eller ibland till och med på samma låt. LÄS MER

 4. 4. “Yo soy la que más lo excita” : Un estudio de género en canciones de rap venezolano para una propuesta didáctica de Español como lengua extranjera.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Klara Lund Gränesjö; [2020]
  Nyckelord :Español como lengua extranjera; Venezuela; hip hop en español; canciones; género; identidad; desigualdad; cultura machista.;

  Sammanfattning : Este es un estudio que tiene como primer objetivo destacar el papel y la vulnerabilidad de las mujeres en Venezuela a través del análisis de tres canciones de la artista de hip hop Mestiza. Seguidamente, valorar  la posibilidad de su aplicación didáctica en la enseñanza del español como lengua extranjera, previamente trabajados los textos teniendo en cuenta la edad y el nivel de los alumnos. LÄS MER

 5. 5. Från en gårdsfest i Bronx till TV-soffan hos Malou : En kvalitativ studie om hiphoptexters skildring av det sociala livet i svenska förorter mellan åren 2019–2020

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Andersson; [2020]
  Nyckelord :hiphop; hiphoplyrics; alienation; marginalization; social community; suburbs; territorial stigmatization; hiphop; hiphoptexter; utanförskap; marginalisering; social gemenskap; förort; territoriell stigmatisering;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish hip hop lyrics between the years 2019–2020 depict the social life in the suburb. The study is divided into two different parts, the first of which analyzes general themes, categories and concepts in hip hop texts through an overview of 50 different songs. LÄS MER