Sökning: "hip hop"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden hip hop.

 1. 1. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER

 2. 2. Shopping for an I : Consumer identities in The Bluest Eye by Toni Morrison and The Hate U Give by Angie Thomas

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Alexandra Torsell Starud; [2019]
  Nyckelord :Postcolonialism; Intersectional; BLM; Consumerism;

  Sammanfattning : This thesis investigates to role consumerism plays when young, black, underclass characters try to build their identities in Toni Morrison’s The Bluest Eye (1970) and Angie Thomas’ The Hate U Give (2017). Through implementing intersectional analysis and postcolonial theory this essay discusses how social positions are read and understood in a mass culture that heavily favours the visual. LÄS MER

 3. 3. 99 PROBLEMS BUT A BITCH AIN’T ONE - En kvalitativ innehållsanalys om strategier och taktiker i svenska hiphopmusikvideor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Mattsson; Julia Palmsten Ohrling; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Hiphop; Hiphopfeminism; Representation; Intersektionalitet; Strategier; Taktiker; Könsnormer; Musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie granskar de strategier och taktiker som hiphopproducerande män och kvinnor använder sig av för att reproducera och omförhandla könsnormer och villkor i svensk hiphop. Genom kvalitativ innehållsanalys granskar studien 12 musikvideor för att redogöra för om och hur artisterna använder sig av strategier och taktiker för att behålla eller förändra status quo inom genren. LÄS MER

 4. 4. “Den kommer höras högt i alla ghettokidsens lur” : - En hermeneutisk analys om hur svensk hiphop och reggae konstruerar kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Hed; [2019]
  Nyckelord :könskonstruktion; reggae; hiphop; genusvetenskap; genus; musik;

  Sammanfattning : Previous research shows how music presents gender in different ways depending on the genre, and that music can affect the listeners' behaviour. There is also research that shows how gender is constructed in different social arenas and through people's way of expressing themselves and communicating. LÄS MER

 5. 5. The Strengths of Street Knowledge

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Boas Hallagimsson; Mollee Bekele; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Hip Hop; Schumpeter; Urban;

  Sammanfattning : In the late 1970s the culture of hip hop emerged from the streets of New York. It was an outlet for identity, expression and boasting among communities of young people who were raised in disadvantaged circumstances. Hip hop allowed for creative innovators to form a niche within the entertainment industry that has generated billions of dollars. LÄS MER