Sökning: "hip protection"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hip protection.

 1. 1. Energiabsorberande material : en studie av 3D-väv, non woven och D3O för förebyggande av höftfrakturer hos äldre vid fallolyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hayvee Saleem; Johanna Wictorson; [2018]
  Nyckelord :3D-weave; 3D-non woven; D3O; shock-absorbent; hip protection; 3D-väv; 3D-non woven; energiabsorption; D3O; chock-absorbent; höftskydd;

  Sammanfattning : Höftfrakturer är ett stort problem för äldre i dagens samhälle och för samhället i stort. Många drabbas vilket leder till stort lidande och för samhället höga kostnader. Detta har Professor Peter Apell vid Chalmers University of Technology uppmärksammat. LÄS MER

 2. 2. Ryggavlastningsskydd : Utveckling och utvärdering av koncept

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Malin Carlström; Charlotte Dünér; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete beskriver produktutveckling och utvärdering av ett ryggskydd som motverkar snedbelastning av ryggen och påverkan av punktbelastningen på en axel när endast ena sidan av kroppen belastas. Det är vanligt att man dagligen bär med sig tunga väskor och många väljer av olika skäl att bära en axelremsväska framför en ryggsäck. LÄS MER