Sökning: "historia ämne och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden historia ämne och identitet.

 1. 1. Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christofer Glans; Zeinab Hamie; [2020]
  Nyckelord :Eurocentrism; historieundervisning; interkulturell; konflikthantering; mångkulturell; mångkulturellt klassrum; Didactics; education; history; intercultural; multicultural; teaching methods;

  Sammanfattning : Vi har valt att arbeta med hur man som lärare kan arbeta med historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum. Sverige är ett mångkulturellt land (Johansson, 2012, s. 9) med många nationaliteter, hur kan vi som blivande lärare arbeta med detta på bästa sätt, och implementera det i vår undervisning. LÄS MER

 2. 2. Vägarna i Örbyhus : att gestalta stråk med platsidentitet i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jessica Jerrås; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; platstillhörighet; stråk; gestaltning; Örbyhus;

  Sammanfattning : En tågstation är på många sätt en alldeles speciell och betydelsefull plats. Den innebär kontakt med omvärlden men är samtidigt en plats att komma hem till. Det är alltså en plats på vägen, inte bara på vägen till andra orter, utan även på väg till andra platser inom orten. LÄS MER

 3. 3. Asatro förr och nu : En studie av asatro i gymnasieskolans läromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Nina Andersson; [2014]
  Nyckelord :Asatro; nyhedendom; didaktik; identitet och religion;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats var att undersöka hur asatro framställs i läroböcker skrivna för gymnasieskolan i ämnet Religionskunskap. De fyra syftesfrågorna som jag har besvarat är; hur mycket utrymme får asatro eller andra föreställningar som kan kopplas till asatro i läroböckerna? Berörs asatro som en fördjupning av grundskolans kunskaper och/eller i form av nya religiösa rörelser i någon/några av läroböckerna? Hur väl stämmer läroböckernas innehåll med ämnesplanernas syfte? Hur kan undervisning i asatro relateras till aktuella samhällsproblem? Den metod som jag har använt mig av är ett litteraturstudium. LÄS MER

 4. 4. ”Vem fan är Palme” – En studie i historiebruk och historieförmedling i svensk samtida hiphop

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tove Grönlund Pålsson; [2014]
  Nyckelord :Hiphop; Historiebruk; Historieförmedling; Identitet;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka på vilket sätt historia brukas och förmedlas inom svensk samtida hiphop och till vilka syften och funktion. Utifrån tre olika metoder för textanalys och vidare med historiedidaktiska teorier har jag genomfört en litteraturanalys av åtta stycken låttexter från välkända artister på den svenska scenen. LÄS MER

 5. 5. Hållbart varumärke : En fallstudie på Vattenfall om hur kommunikationen av hållbarhetsarbetet påverkar varumärket

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell ekonomiTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell ekonomiTekniska högskolan

  Författare :Sanna Eriksson; Rebecka Wennerstål; [2013]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; sustainability; marketing; corporate brand; communication; CSR; hållbarhet; marknadsföring; varumärke; kommunikation;

  Sammanfattning : Företags ansvar för sin omvärld är ett högaktuellt ämne som diskuteras i media och i företag. Hållbarhetsarbete är något som stora företag förväntas syssla med och företagets varumärke påverkas i allt större grad av dess hållbarhetsarbete. LÄS MER