Sökning: "historia analys litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden historia analys litteraturvetenskap.

 1. 1. I närvarons och frånvarons text. En narratologisk analys av en skriven historia.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Niklas Rönnerfalk; [2014]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En hypotetiskt och teoretiskt utformad analys av historieskrivning i relation till läsarens samt textens villkor. Det empiriska materialet är begränsat till Peter Englunds debutroman "Poltava", och det teoretiska ramverket, i syftet eklektiskt, influerat av hermeneutik, dekonstruktion, post-klassisk narratologi, kognitionsvetenskap mm... LÄS MER

 2. 2. En gränsöverskridande historia. En analys av det fantastiska i Maria Gripes roman Agnes Cecilia - en sällsam historia.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Hanna Borglid; [2013]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Maria Gripe; Agnes Cecilia - en sällsam historia; Tzvetan Todorov; The Fantastic; Fantastik; Rosemary Jackson; Barnlitteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida Maria Gripes roman Agnes Cecilia – en sällsam historia (1981) kan sägas tillhöra den fantastiska litteraturen. Analysen utgår från Tzvetan Todorovs teori om den fantastiska genren som den presenteras i hans studie The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, publicerad 1970. LÄS MER

 3. 3. Frågan är inte om man ska gestalta naturen, utan hur? Ekokritikens möjligheter och begräsningar som litteraturteori, utifrån en analys av Harry Martinsons Nässlorna blomma och Svärmare och harkrank

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Linda Reutersköild Christoffersson; [2011]
  Nyckelord :Ekokritik; Harry Martinson; Nässlorna blomma; Svärmare och harkrank; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ekokritikens position som litteraturteori och ämnar redogöra för dess brister och fördelar i ett litteraturvetenskapligt sammanhang. Uppsatsen presenterar ekokritikens uppkomst,historia, influenser och ambitioner, för att sedan övergå till en faktisk ekokritisk analys av Harry Martinsons Nässlorna blomma och Svärmare och harkrank. LÄS MER

 4. 4. Två kön, två kedjor Förutsättningar och möjligheter i en feministisk analys av George Batailles pornografiska roman Ögats Historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Robert Ekdahl; [2009]
  Nyckelord :Irigaray; Luce; Bataille; George; Feminism; Pornografi; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Pornography; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen diskuterar olika uttolkningar av George Batailles pornografiska kortroman Ögats Historia (L?Histoire de l??il, 1928) utifrån den franska feministiska filosofen Luce Irigarays teorier om Fallogocentrism, en genuin Femininitet och Mimesis. I slutet förekommer även en analys av Ögats Historia som med hjälp av Irigarays tolkningsverktyg och med utgångspunkt i den tidigare uttolkningsdiskussionen försöker producera en positiv feministisk tolkning av texten. LÄS MER

 5. 5. "Säg mig vad du äter..." : - mat som symbolbärare och identitetsskapare i Ett öga rött

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anna Jönsson; [2009]
  Nyckelord :De andra; Orientalism; Postkolonialism; Etnicitet; Identitet; Mat; Ett öga rött; Jonas Hassen; Khemiri; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att i Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött undersöka matens roll som identitetsskapare och kultur- samt symbolbärare, liksom mat som katalysator för känslan av tillhörighet och utanförskap och skapandet av ett "vi och de"-tänkande. Både orientalismen och den postkoloniala teorin bör kunna bidra med fruktbara begrepp att utgå ifrån när det gäller att undersöka identitetsskapande i Ett öga rött. LÄS MER