Sökning: "historia att leva på 1940-talet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden historia att leva på 1940-talet.

  1. 1. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Ulrika Svensson; [2012]
    Nyckelord :Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. LÄS MER