Sökning: "historia och skola"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden historia och skola.

 1. 1. Matematik, matematiikka och matematikk - En jämförande studie om specialpedagogiska yrkesroller och arbete med elever i matematiksvårigheter i Sverige, Finland och Norge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Gustafsson; Christina Josefsson; Susanne Westin; [2020-01-15]
  Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagogiska yrkesroller; speciallärare; specialpedagog; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var först och främst att få en nyanserad bild av det specialpedagogiskaarbetet i Sverige, Finland och Norge genom att sätta detta arbete i sin historiska och nutidakontext. Syftet var också att berika den svenska specialpedagogiska traditionen genom att tadel av de specialpedagogiska yrkesrollernas utformning i Finland och Norge. LÄS MER

 2. 2. Historieämnets utveckling och förändring i grundskolan med inriktning mellanstadiet : historieämnet mot politik och samhälle

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Matilda Eldh; Malin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Läroplan; historieämnet; samhälle; politik; läroplansanalys;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten tar sin början i att problematisera hur skolan styrs av politik och samhälle och hur det bidrar till att skolan blir så kallat technestyrt, styrd av efterfrågan på arbetsmarknaden. Allt detta ställs sedan mot det bildningsuppdrag som skolan har. LÄS MER

 3. 3. Vems historia skrivs och undervisas? : En studie om hur romerna beskrivs i den svenska skolan över tid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Charlotta Anjou; [2020]
  Nyckelord :Romer; nationella minoriteter; samhälle; skola; objekt; fenomen; läromedel; undervisning.;

  Sammanfattning : Då romerna har varit en marginaliserad, exkluderad och diskriminerad minoritet i majoritetssamhället Sverige, är studiens syfte att få en bild av hur romerna, beskrivs i den svenska skolan över tid. Studien utgör två olika undersökningar utifrån fenomenologi som teori och metodansats. LÄS MER

 4. 4. Resande genom historien : Framställningen av romer i grundskolans läroböcker för historia mellan åren 1964–2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Romani; Romani history; Sweden; history; textbooks; literature study; lower secondary; school; use of history; comparative; Romer; Romsk historia; Sverige; historia; läroböcker; litteraturstudie; högstadiet; skola; historiebruk; komparativ;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze the portrayal of the Romani people in 23 history textbooks marketed towards the Swedish lower secondary school between the years 1964–2014, but also which uses of history emerge from within these descriptions. During this period, the curriculum has passed through five different stages with varying approaches towards ethnic minorities. LÄS MER

 5. 5. Antisemitism i skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Cederholm; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Antisemtism; SKMA; Fördomar; Förintelsen; Religion; Historia; Utbildning; Lärare; Kunskap; Skola;

  Sammanfattning : Vi som författare till denna forskningsöversikt har båda upplevt antisemitiska uttryck under verksamhetsförlag utbildning på våra partnerskolor runt om i Malmö och Skåne. Det finns även utifrån, en snabb Googlesökning tydliga tecken på att antisemitiska uttryck är vanliga i Malmö. LÄS MER