Sökning: "historical consciousness"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden historical consciousness.

 1. 1. Historiemedvetande : Broar måste slås; mellan nu, då och sedan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Ekdal; Anders Giselsson; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiemedvetenhet; grundskolan årskurs 4-6; historia; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Meningen med vårt arbete är att först bringa klarhet i begreppet historiemedvetande, dess historiska framväxt, definition och didaktiska möjligheter. Därefter vill vi undersöka huruvida lärare inom ämnet historia i grundskolan årskurs 4-6 förstår och använder sig av begreppet som ett syfte. LÄS MER

 2. 2. VAD SKA VI HA HISTORIA TILL? -Om gymnasielärares intentioner med sin undervisning kring kunskapsområdet mellankrigstiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gabriel Hällqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what intentions teachers in history have with their teaching about the Interwar period, approximately the years from 1920 to 1939. This was done with five interviews. LÄS MER

 3. 3. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 4. 4. ”Nu fattar jag lite mer hur de verkligen hade det och varför det blev så hemskt.” : En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattningar av ämnet historia och om hur de ser på skönlitteratur och film i undervisningen som en väg mot ett ökat historiemedvetande.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marielle Johansson; [2019]
  Nyckelord :Secondary school; history consiousness; novels; films; education; sociocultural perspective; phenomenology.; Grundskolan; historiemedvetande; skönlitteratur; film; undervisning; sociokulturellt perspektiv; fenomenologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased awareness of how students perceive the subject of history and how they approach the subject of increasing their awareness, through meeting historical characters in novels and film. I am seeking the answer to what opinions students have about studying history, what experiences they have of novels and film as a means to teaching the subject and how they look at material that give life to the thoughts and feelings of historical people, aiming to increase historical awareness. LÄS MER

 5. 5. Pompeji genom vetenskapliga och populärkulturella källor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :My Malmborg; [2019]
  Nyckelord :Pompeji; Pompeii; vetenskap; science; populärkultur; popular culture; historiemedvetande; historical consciousness; historiekultur; historical culture; fairclough;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats berör hur Pompeji är framställd i vetenskapliga och populärkulturella källor genom böcker och artiklar. Skillnaden är även något som kritiskt diskurs analyseras. Mängder av populärkulturell- och vetenskaplig information finns om Pompeji och dess invånare. LÄS MER