Sökning: "historical dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden historical dokumentation.

 1. 1. KARLSTADS STADSTRÄDGÅRD -Historisk dokumentation och bevarandeplan för det ursprungliga trädbeståndet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Zarah Magnusson; [2020-10-06]
  Nyckelord :Karlstad city garden; historical dokumentation; conservation plan; original tree stock; Anders Blomqvist; Alf Hevelius; cultural historical evaluation;

  Sammanfattning : The interest in Karlstad´s city garden, began as a personal connection and a curiosity for its history. The purpose of this thesis is to compile a historical documentation that covers the entire history of Karlstad´s city garden, from its construction in the mid-1800s to today. LÄS MER

 2. 2. GENOMSLAGSKRAFTEN FÖR TEKNISKA PLATTFORMAR I BOSTADSPRODUKTIONEN : En studie av användning, verktyg och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ludvig Dahlin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Platform; Residential platform; Technical platform; Industrial construction; Industrial house construction; Attitudes; Use; Tools; Productivity; Quality; Plattform; Bostadsplattform; Teknisk plattform; Industriellt byggande; Industriellt husbyggande; Attityder; Användande; Verktyg; Produktivitet; Kvalitet;

  Sammanfattning : Byggbranschen står inför en återkommande produktivitets- och kvalitetsproblematik. Plattformar är en central del i det industriella byggandet som är ett strategiskt utvecklingsområde som strukturerar tekniska lösningar, processer och produktionsmetoder inom ett företag. LÄS MER

 3. 3. Nu eller aldrig? : En studie av dokumenterandet och bevarandet av peformancekonst i svenska arkiv och museer.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecca Hemmungs Wirtén; [2020]
  Nyckelord :Archives; Performance Art; Intangible Cultural Heritage; Documentation; Preservation; Classification; Arkiv; Performancekonst; Immateriellt Kulturarv; Dokumentation; Bevarande; Klassifikation;

  Sammanfattning : This thesis aims to identify the methods and strategies used when documenting and preserving performance art, and how these methods and strategies are deployed in Swedish archives and museum collections. In extension, the thesis also raises more general questions surrounding both the historical biases involved in preserving and documenting intangible cultural heritage, as well as the practical challenges that exist around such collection management today. LÄS MER

 4. 4. Sandhagen 2 : A project about reusing materials as a way to rethink how architecture can be produced.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Frida McDavitt Wallin; [2020]
  Nyckelord :reuse; spolia; documentation; representation; taxonomy; architecture; interior architecture; furniture design; point cloud; architectural elements; återbruk; spolia; dokumentation; representation; taxonomi; arkitektur; inredningsarkitektur; möbel design; punktmoln; arkitektoniska element;

  Sammanfattning : In 2020, the meatpacking district of Stockholm (Slakthusområdet) is at the beginning of a period of change. A lot of its buildings are being demolished, or at least gutted, to transform a historical area of industry into a more urban district of housing, offices, trade, and services along with new parks and squares (Stockholms Stad, 2020). LÄS MER

 5. 5. Arbetsgång efter brand i en kulturhistorisk byggnad : Med fokus på återställandet av konstruktionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linda Lundgren Mårtensson; Stephanie Björkman Ioannou; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; Materials analysis; Causes of cracks; Mold growth; Fire accident; Historical buildings; Extinguishing agent; Masonry; Strength of material; Reutilization; Decontamination; Återuppbyggnad; Materialanalys; Sprickbildning; Mögelpåväxt; Brandolycka; Äldre Byggnad; Släckningsmedel; Murverk; Hållfasthet; Återanvända; Sanering;

  Sammanfattning : I aktuellt läge [2019] brister Sverige på att tillhandahålla förberedande planer för eventuella brandolyckor i byggnader med kulturhistoriskt värde. Brandolyckor på kulturminnesmärkta byggnader är inte frekventa och det saknas en standardiserad metod på hur återställandet kan hanteras efter en brandolycka på ett produktivt och hållbart sätt. LÄS MER