Sökning: "historical dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden historical dokumentation.

 1. 1. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitekturens historia; offentliga parker; politiska landskap;

  Sammanfattning : Offentliga parker började anläggas i svenska städer under 1800-talet, för första gången i historien fick idén om att alla har rätt till vackra gröna miljöer i staden spridning. Det var den borgerliga medelklassen som tog initiativ till parkerna och därmed formades de i hög grad efter deras ideal och preferenser. LÄS MER

 2. 2. Historisk Empati : En översikt av begreppets tolkning och inkorporering i skolverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Per Andersson; Mikael Färlin; [2021]
  Nyckelord :Affective component; Classroom; Historical empathy;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi kartlagt och exemplifierat olika pedagogiska tillvägagångssätt, eller “verktyg”, som används för att uppnå historisk empati hos elever. Vi har huvudsakligen använt forskning som fokuserar på observationer av pedagogiska moment. LÄS MER

 3. 3. A Method for Evaluating and Mapping Terrestrial Deposition and Preservation Potential- for Palaeostorm Surge Traces. Remote Mapping of the Coast of Scania, Blekinge and Halland, in Southern Sweden, with a Field Study at Dalköpinge Ängar, Trelleborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lykke Lundgren Sassner; [2021]
  Nyckelord :Storm surge; Storm surge formation; Storm patterns in Baltic Sea; Preservation potential; Terrestrial preservation potential and erosion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Studier av palaeostormfloder ger bakgrund till inom vilka intevall stormar av olika storlek förväntas återkomma och träffa olika områden. Denna information kan användas vid modellering, riskbedömning och stadsplanering. LÄS MER

 4. 4. KARLSTADS STADSTRÄDGÅRD -Historisk dokumentation och bevarandeplan för det ursprungliga trädbeståndet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Zarah Magnusson; [2020-10-06]
  Nyckelord :Karlstad city garden; historical dokumentation; conservation plan; original tree stock; Anders Blomqvist; Alf Hevelius; cultural historical evaluation;

  Sammanfattning : The interest in Karlstad´s city garden, began as a personal connection and a curiosity for its history. The purpose of this thesis is to compile a historical documentation that covers the entire history of Karlstad´s city garden, from its construction in the mid-1800s to today. LÄS MER

 5. 5. GENOMSLAGSKRAFTEN FÖR TEKNISKA PLATTFORMAR I BOSTADSPRODUKTIONEN : En studie av användning, verktyg och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ludvig Dahlin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Platform; Residential platform; Technical platform; Industrial construction; Industrial house construction; Attitudes; Use; Tools; Productivity; Quality; Plattform; Bostadsplattform; Teknisk plattform; Industriellt byggande; Industriellt husbyggande; Attityder; Användande; Verktyg; Produktivitet; Kvalitet;

  Sammanfattning : Byggbranschen står inför en återkommande produktivitets- och kvalitetsproblematik. Plattformar är en central del i det industriella byggandet som är ett strategiskt utvecklingsområde som strukturerar tekniska lösningar, processer och produktionsmetoder inom ett företag. LÄS MER