Sökning: "historical"

Visar resultat 1 - 5 av 6722 uppsatser innehållade ordet historical.

 1. 1. Kulturreservatet Gunnebos öppna diken - en undersökning med avstamp i kulturhistorisk värdering och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Maria Nilsson; [2024-01-09]
  Nyckelord :ditches; cultural heritage; biodiversity;

  Sammanfattning : This essay was written with the knowledge that Gunnebo’s landscape management plan is in need of revision, mainly to adapt its maintenance to new research and updated national environmental goals. The cultural reserve’s ditches are mentioned in passing in the care plan but there is no overall or collective documentation of the ditches structure or origin. LÄS MER

 2. 2. De som kunde kommit före oss : En inblick i den historiska romanen genom en karaktärsanalys av Jan Guillous Brobyggarna och Vilhelm Mobergs emigrantepos.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alice Ahl; [2024]
  Nyckelord :Jan Guillou; Brobyggarna; Vilhelm Moberg; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Sista brevet till Sverige; Den historiska romanen;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag undersöka den historiska romanen som koncept genom en karaktärsanalys av fyra romaner av Vilhelm Moberg: Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, samt en av Jan Guillou: Brobyggarna. Dessa romaner är alla uppbyggda kring karaktärer som besitter mycket beslutsamhet och kampvilja, även om Jan Guillous karaktärer uppvisar kvaliteter som oftare associeras med superhjältar. LÄS MER

 3. 3. Fossilfri plast i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Viktor Wahldén; [2024]
  Nyckelord :Plast; plastanvändning; kol; grönt kol; fossilfri; cirkularitet; kolkällor; avfallsektorn; skogsindustrin; energi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med bakgrund i den fossilfria omställningen var målet med detta arbete att undersöka hur stort behovet av kol till svensk plastanvändning 2050 är samt att jämföra kolbehovet med mängden tillgängligt fossilfritt kol. För att svara på detta utformades tre scenarier på plastanvändningen. LÄS MER

 4. 4. Repurposing cultural heritage: Design proposal for the Olympic Rowing stadium in Helsinki

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenna Hukkinen; [2024]
  Nyckelord :Adaptive reuse; Architecture; Transformation; Adaptive transformation; Adaptive strategies; Cultural heritage; Architectural heritage; Cultural property; Historic preservation; Sustainable development; Building conservation; Revitalization; Economic revitalization; Value assessment; Swimming pool; Simhall; Public architecture; Bath; Arkitektur; Adaptiv transformation; Kulturarv; Historiskt bevarande; Hållbar utveckling; Byggnadsvård; Värdebedömning; Olympic games; Olympiska spelen; Functionalism; Funktionalism; Modernism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : A network of functionalist buildings and stadiums was originally designed for the 1940 Olympic games in Helsinki. Among these structures was the Rowing Stadium, which hosted the kayaking competition in 1952 after the games were postponed due to World War II. (Malmberg et al. LÄS MER

 5. 5. Stadsodling i Hamnparken, Nyhamnen Malmö : undersöker Torontomodellen som beslutsstöd för potentiellt förorenad mark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lova Hambraeus; Karin Stureson; [2024]
  Nyckelord :bly Pb ; fytoremediering; markanalys; miljöföroreningar; Nyhamnen; PAH; stadsodling; Torontomodellen;

  Sammanfattning : Befolkningen ökar och städer blir tätare. Detta skapar ett behov av att utöka matproduktionen och stärka livsmedelsförsörjningen i staden, samt bygga upp platser för mental hälsa och social interaktion. Ett möjligt sätt att göra detta är genom att börja stadsodla. LÄS MER