Sökning: "historicity"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet historicity.

 1. 1. Traditioner och gränsdragning. Två perspektiv på filosofi i Sverige under senare hälften av 1900-talet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Ahnfelt; [2018-07-05]
  Nyckelord :Hans Ruin; Anders Wedberg; analytical philosophy; continental philosophy; Swedish philosophy; history of philosophy; Boundary-work; credibility; historicity; philosophy of logic;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the philosophical developments in Swedish philosophy during the latter half of the twentieth century as a tension between what can be called an analytical and a continental philosophy. To do this I analyze the works of two prominent professors of philosophy. LÄS MER

 2. 2. "I'm not a nationalist but"... : On mobilisation and identity formation of the Scottish independence movement

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Signe Askersjö; [2018]
  Nyckelord :nationalism; identity; Scottish independence movement; historicity; social movements; solidarity; sociala rörelser; nationalism; identitet; skottska självständighetsrörelsen;

  Sammanfattning : This study examines the mobilisation and identity formation of the Scottish independence movement post-referendum. By analysing arguments, emotions and actions in support for independence, I aim to discuss how the movement make use of cultural perspectives on history for continuous mobilisation. LÄS MER

 3. 3. Jesu mor – från Kana till korset : En hermeneutisk analys av bibelkommentarer till Johannesevangeliet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Hellgren; [2018]
  Nyckelord :New Testament; Gospel of John; Fourth Gospel; Mother of Jesus; Bible commentaries; interpretations; historicity; literary criticism; theology; exegesis; Nya testamentet; Johannesevangeliet; det fjärde evangeliet; Jesu mor; bibelkommentarer; tolkning; historicitet; litterärkritik; teologi; exegetik;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker besvara frågan ”Hur tolkas Jesu mor i nutida bibelkommentarer till Johannesevangeliet, utifrån de exegetiska forskningsfälten historicitet, litterärkritik och teologi?”. Syftet är att bidra till ett kritiskt och reflekterande samtal kring den exegetiska bibelkommentaren som genre, och i synnerhet bidra till en ökad förståelse av hur nutida exegetiska bibelkommentarer behandlar en teologiskt omstridd biblisk gestalt. LÄS MER

 4. 4. Statsvetenskap och makt efter Foucault

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Högkil; [2017]
  Nyckelord :Foucault; power; politics; norms; food; meat; insects; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study attempts to develop Michel Foucault’s analysis of political power in terms of power in ordinary and non-typical political fields, with main focus on the field of food: such as the constructed normalisation of meat in Sweden. The main reason with the analysis is to broaden classical concepts of power within the field of political science in general. LÄS MER

 5. 5. "Europe Starts Here!" A Cultural Discourse Analysis of the European Heritage Label

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Ingeborg de Vries; [2017]
  Nyckelord :heritage; culture; European Heritage Label; EHL; cultural analysis; discourse analysis; labelling; authorized heritage discourse; historicity; Laurajane Smith; Anne Eriksen; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis analyses the discourse of cultural heritage by taking the European Heritage Label (EHL) as a case study. The European Heritage Label is an organization established in 2011 by the European Union (EU) and created an application process for historical and cultural sites to be labelled as “European Heritage”. LÄS MER