Sökning: "historiebruk"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet historiebruk.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers upplevelser av historiebruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tobias Hansson; Jarl Vikner; [2022]
  Nyckelord :historiebruk; historiemedvetande; gymnasieelever; upplevelser;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur gymnasieelever upplever historiebruk, samt hur dessa upplevelser relateras till vad styrdokumenten säger om historiebruk. I detta arbete kommer vi att definiera historiebruk och andra relevanta begrepp till vårt arbete och sedan belysa hur begreppet pratas om i forskning och i skolkontext. LÄS MER

 3. 3. "Välbevarad för sin ålder" - en kritisk studie av kvinnohistoria på SO-rummet.se

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Sandberg; [2022]
  Nyckelord :digitala utbildningsresurser; historiebruk; historieundervisning; ideologiskt patriarkalt historiebruk; kvinnohistoria; SO-rummet;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i det faktum att hemsidan SO-rummet.se, en digital utbildningsresurs med inriktning mot SO-ämnena, är mycket välbesökt och rekommenderad av en rad olika aktörer, från Skolverket till enskilda lärare. Trots detta är hemsidan sparsamt beforskad. LÄS MER

 4. 4. Ung historia. När som helst, var som helst. : En undersökning av Sveriges radios podd P3 Historias avsnitt mellan 2017 och 2021.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Åhlenius; [2022]
  Nyckelord :Podd; Poddradio; populärhistoria; historiebruk; narrativ; anakronism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka Sveriges radios podd P3 Historia och på vilket sätt som podden förmedlar historia. Detta genom att undersöka poddens historiebruk, narrativ utifrån struktur och innehåll, samt vilka metoder som används för att skapa nyfikenhet och intresse hos lyssnaren. LÄS MER

 5. 5. Minnen av spanska inbördeskriget : Minneskultur och historiebruk kring svenska Spanienfrivilliga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Waldmann Bergvall; [2022]
  Nyckelord :Minnen; spanska inbördeskriget; minneskultur; historiebruk; Spanien; frivilliga;

  Sammanfattning : After the Spanish civil war broke out, thousands of international volunteers travelled to Spain to help fight the fascist forces. Among these were over five hundred Swedes, of which around a third perished. Even though they are considered heroes in Spain and in the Swedish left, they are not greatly represented in Swedish history writing. LÄS MER