Sökning: "historiebruk"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet historiebruk.

 1. 1. ”Hur blir man medborgare, om man ingenting vet om livet runt omkring? Först när man själv har hamnat i fällan, får man omsider kunskap.” : En komparativ och kvalitativ textanalys om Gulags framställning i skolböcker 1970-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Vendela Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiedidaktik; historiebruk; läroböcker; styrdokument; intentionalism; funktionalism;

  Sammanfattning : ”Min farfar pratade inte om det han var med om i Stalins Gulagläger om man inte pressade honom.” Detta skriver historikern Anton Weiss-Wendt om sin farfar, Helmut Weiss, som förlorade 20 år av sitt liv i Gulag.  Den här historien och fler därtill, kände världen inte till. LÄS MER

 2. 2. Historiska kostymer i spel : En studie om historisk korrekthet och spelarpreferenser inom spelkaraktärsdesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Angelica Löfgren; [2021]
  Nyckelord :karaktärsdesign; kostymdesign; spelprotagonister; historisk korrekthet; historiska kläder; historiebruk;

  Sammanfattning : Många spel använder sig av en historisk, eller historiskt inspirerad, miljö. För att effektivtskapa inlevelse och förståelse i en tid som är annorlunda från vår är karaktärsdesign ett viktigtverktyg; hur spelets protagonist ser ut kan vara en av de första sakerna spelaren får se. LÄS MER

 3. 3. Jedna si jedina : En kvalitativ intervjustudie om kollektiv bosniakisk identitet, antagonism och skolgång i Sverige efter de jugoslaviska krigen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Bosnia Herzegovina; Yugoslavia; use of history; collective memory; collective identity; Sweden; second generation immigrants; antagonism; Bosnien Hercegovina; Jugoslavien; historiebruk; kollektivt minne; kollektiv identitet; Sverige; andra generationens invandrare; antagonism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study that examines antagonism, identity and collective memory among second generation immigrants from Bosnia & Herzegovina. The study is based on an existential history use-perspective and social constructivist socialization theory. LÄS MER

 4. 4. Att mura in det förflutna i Herrens hus : Återbruk av runstenar och tidigkristna gravmonument i medeltida kyrkobyggnader i Östergötland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Rasmus Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Runsten; runstenar; tidigkristna gravmonument; Eskilstunakista; återbruk; historiebruk; tings biografier; medeltid; Östergötland; kyrka; kyrkor; Högby kyrka; Furingstads kyrka; S:t Lars;

  Sammanfattning : In this study the medieval re-use of early Christian grave monuments and runestones in church buildings in the Swedish region of Östergötland is analysed in relation to contemporary church imagery and practices. Analysis of the practice show differences in application, especially during the early parts of the medieval period, which suggests differences in meaning. LÄS MER

 5. 5. Hur historiemedvetande definieras & tillämpas i forskning samt hur detta kan utveckla historieämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :My Sirenius; Tobias Lundh; [2021]
  Nyckelord :HISTORIEMEDVETANDE; HISTORIEUNDERVISNING; HISTORIEÄMNET; HISTORIEDIDAKTIK;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt ämnade att undersöka och sammanställa forskning inom vårt problemområde och svara på vår frågeställning “Hur definieras och tillämpas historiemedvetande i forskning och hur menar forskningen att historieämnet kan utvecklas?”. I våra sökresultat fann vi olika vetenskapliga artiklar, studier och bokkapitel som var relevanta för frågeställningen. LÄS MER