Sökning: "historiebruk"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet historiebruk.

 1. 1. Den historiska romanen - underhållning eller medium för kvinnokamp? : – Genuskontrakt och nutidsanalogier i Räkna hjärtslag och Döda kvinnor förlåter inte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Thorén; [2024]
  Nyckelord :Historisk roman; Katarina Wennstam; Katarina Widholm; genus; genuskontrakt; nutidsanalogi; historiebruk.;

  Sammanfattning : De romaner som ligger till grund för analys i denna uppsats är Katarina Widholms Räkna hjärtslag (2021) och Katarina Wennstams Döda kvinnor förlåter inte (2023). Syftet med undersökningen är att se hur Widholm och Wennstam gestaltar genus i sina romaner, samt hur gestaltningen svarar mot en samtida problematik. LÄS MER

 2. 2. Identitet och historia : En översikt av tidigare forskning kring historieämnet som ettidentitetsskapande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Yaiza Regueira; [2024]
  Nyckelord :egna berättelser; historiebruk; historiemedvetande; identitet; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Historieämnet i skolan ämnar utveckla elevers historiemedvetande, något som blandannat ger dem möjlighet att förstå sin närvaro i den historiska kontext de lever i.Identitetsskapandet som historieämnet medverkar i, påverkas av de narrativ och denhistoria som får ta plats i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Henrik VIII: Makt, äktenskap och arvet av en Tudorkung : En studie om historieskrivningen om Henrik VIII mellan 1887–1995

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gustav Svan; [2024]
  Nyckelord :Henry VIII; use of history; cultural history; historiography; Henrik VIII; historiebruk; historiekultur; historiografi;

  Sammanfattning : This degree project is a study investigating how the historiography of king Henry VIII of England has changed between 1887-1995. The aim of the study was to gain insight into how the historiography of Henry VIII and the most important aspects of his reign were viewed at different periods of the 19th and 20th centuries and how it has changed over that period. LÄS MER

 4. 4. I gränslandet - en studie av historiebruket hos tre aktörer på kulturarvsplatsen Klev

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Hamnell; [2023-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur tre olika verksamheter på en historisk plats ser på och gestaltar sin verksamhet och sin roll. Platsen är Klevs kulturområde i Mårdaklev, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Verksamheterna är Mårdaklevs Hembygdsförening, företaget Hemma på Klev samt Västkuststiftelsen. LÄS MER

 5. 5. Historiebruk i elevers samtid : Historielärares strategier och tankar kring historiebruk, ämnesdidaktik och historieämnets syfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alexander Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Historiebruk; ämnesdidaktik; nationalism; högerextremism;

  Sammanfattning : This essay investigates how Swedish history teachers in upper secondary school handle the mandatory subject usage of history in their history courses. The essay has two main focal points; the general didactic strategies employed by the teachers, and to what extent they bring up contemporary issues related to the usage of history. LÄS MER