Sökning: "historiebruk"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet historiebruk.

 1. 1. Det sköna har ersatts med "kultur" : En studie i Miljöpartiet de Grönas historiebruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Jonathan Frylén; [2019]
  Nyckelord :Miljöpartiet; historiebruk; partiprogram; idéprogram; ekologism; Karlssons typologi;

  Sammanfattning : Miljöpartiet de Gröna är ett parti som på relativt kort tid etablerat sig i svensk politik. Mellan 1982 och 2013 har de antagit nio program som var och ett definierar vilken politik de velat föra vid respektive antagningstillfälle. LÄS MER

 2. 2. Vad gör elever med historiebruk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Gymark; Olle Lerner; [2019]
  Nyckelord :historiebruk elever historia;

  Sammanfattning : Problemområdet för denna undersökning bottnar i uppgifter om att historieundervisningen i skolan erbjuder få möjligheter till elever att reflektera över sitt eget och andras historiebruk (Skolinspektionen, rapport 400-2013:6837, 2014). Syftet är att undersöka vad elever gör när de förklarar och värderar historiebruk, ett år efter avslutad kurs i Historia 2a. LÄS MER

 3. 3. "Folkdräkt är alltid rätt" : En fallstudie om dagens folkdräktsanvändning ur ett historiedidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andersson Elsa; [2019]
  Nyckelord :folkdräkt; folkdräktsanvändning; historiedidaktik; historiebruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med fokus på dagens upplevda folkdräktsanvändning ur ett historiedidaktiskt perspektiv. Genom att applicera olika historiebruk på livsvärldsintervjuer med yrkesaktiva eller hobbyaktiva inom folkdräkternas gebit analyseras hur dessa grupper förhåller sig till folkdräkten, dess historia och dess samtida användning. LÄS MER

 4. 4. Att använda minnet av en kung : Historiebruk kring Gustav III

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2019]
  Nyckelord :Gustav III; historiebruk; historiekultur; Oscar Levertin; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : The aim of this master's dissertation is to examine the use of history in relation to Gustav III (1746-1792). A notable historic figure in Swedens history who ruled as king from 1771 until he was murdered in 1792. LÄS MER

 5. 5. Battlefield 1 i historieundervisningen : Att spela spel med dina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malek Kalhitmrawe; [2019]
  Nyckelord :Historiebruk; Historiemedvetande; Undervisning; Battlefield 1; War Stories; Prologue;

  Sammanfattning : This examination will analyze the possibility of using the game Battlefield 1 while teaching history. Throughout the analysis, Battlefield 1s campaign which is called War Stories will be analyzed together with the introduction of the game which is called Prologue. LÄS MER