Sökning: "historiedidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet historiedidaktik.

 1. 1. Historiskt tänkande och källtolkning i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofi Lindell; [2020]
  Nyckelord :historiskt tänkande; källtolkning; källkritik; historiedidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning? Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 3. 3. Undervisning utifrån lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Lennklev; Hampus Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :historiedidaktik; historieundervisning; identitet; lokalhistoria;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen: Vad säger tidigare forskning kring fördelar respektive nackdelar angående lokalhistoria i historieundervisningen? Metoden som har använts i insamlingen av källmaterial har varit diverse databaser med inriktning mot pedagogisk forskning som exempelvis Libsearch, samt en mindre samling av tryckta källor. I resultatet framförs olika anledningar till varför lokalhistoria kan vara fördelaktigt, respektive vilka utmaningar eller risker som kan förekomma. LÄS MER

 4. 4. Historieämnet ur et genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ebba Ljunggren; Fanny Lindström; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Genus; Hegemoni; Historiedidaktik; Kön; Läroplan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att ta reda på hur lärare och pedagoger kan arbeta med jämställdhet i sin historieundervisning. Vi har utgått ifrån frågeställningen “Hur framställs kvinnor i historien och hur påverkar det historieundervisningens genusperspektiv?”. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga och motverka antisemitism i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Björkman; Hanna Fruberg; [2020]
  Nyckelord :förintelseundervisning; historiedidaktik; antisemitism; förintelsen;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ge en överblick av den aktuella kunskap som finns kring hur vi i historieundervisning kan bemöta antisemitism. Underlaget till översikten är framtaget genom parallella sökningar på databaserna Swepub, ERIC via EBSCO och ERC via EBSCO. LÄS MER