Sökning: "historiedidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet historiedidaktik.

 1. 1. En historia full av liv : narrativ historieundervisning för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Svensson; Elin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Narrativ; narration; narrativitet; historiemedvetande; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka verksamma historielärares uppfattning om narrativ historieundervisning. Den didaktiska pendeln har svängt i takt med de trender som färgat undervisningen och den narrativa traditionen har kommit och gått. LÄS MER

 2. 2. Historiskt tänkande och källtolkning i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofi Lindell; [2020]
  Nyckelord :historiskt tänkande; källtolkning; källkritik; historiedidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning? Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 4. 4. Historieläromedels vetenskapliga grund : Framställningen av drottning Kristina mellan två historiedidaktiska traditioner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Martin Wejde; [2020]
  Nyckelord :Drottning Kristina; empirism; historiedidaktik; historiefilosofi; historiemedvetande; historiskt tänkande; läromedel; vetenskaplig grund.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att urskilja hur en vetenskaplig grund kan synas och tolkas i framställningen av drottning Kristina i historieläromedel. Den vetenskapliga grunden representeras i undersökningen av två historiedidaktiska traditioner: en empirisk tradition, samt en historiefilosofisk tradition. LÄS MER

 5. 5. Undervisning utifrån lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Lennklev; Hampus Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :historiedidaktik; historieundervisning; identitet; lokalhistoria;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen: Vad säger tidigare forskning kring fördelar respektive nackdelar angående lokalhistoria i historieundervisningen? Metoden som har använts i insamlingen av källmaterial har varit diverse databaser med inriktning mot pedagogisk forskning som exempelvis Libsearch, samt en mindre samling av tryckta källor. I resultatet framförs olika anledningar till varför lokalhistoria kan vara fördelaktigt, respektive vilka utmaningar eller risker som kan förekomma. LÄS MER