Sökning: "historiedidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet historiedidaktik.

 1. 1. Klok av en bok? : En analys av historiemedvetande i läroböcker för lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Emelie Berg; Linnea Pålsson; [2024]
  Nyckelord :historiedidaktik; lågstadiet; läroboksanalys; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur läroböcker kan bidra till utveckling av historiemedvetande. I studien definieras begreppet historiemedvetande som en medvetenhet om historicitet, det vill säga medvetenhet om att historia är skapat i tid och rum och därför är kontextberoende, vilket kan betraktas som det övergripande målet med all historieundervisning i den svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitet och förändring : Undervisningsstrategier för att utveckla elevers förmåga att föra historiska resonemang på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Elisabet Hedstrand; [2024]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historiskt tänkande; undervisningsstrategi; kontinuitet och förändring; historiska resonemang; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur historielärare på högstadiet utformar undervisningen för att stärka elevernas historiemedvetande genom att utveckla elevernas förmåga att föra historiska resonemang om kontinuitet och förändring. Undersökningen tar sin utgångspunkt i lärarnas förståelse av de centrala begreppen historiska resonemang, kontinuitet och förändring samt historiemedvetande. LÄS MER

 3. 3. Empati och dömande: Historiedidaktik och mänskliga rättigheter : Empati och dömande: Historiedidaktik och mänskliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joel Spångberg; Ruben Antius; [2024]
  Nyckelord :Empati; dömande; mänskliga rättigheter; historiemedvetande; flerperspektivism; genetiskt perspektiv; genealogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Human rights are a relatively modern term that has a key role in our globalized society. Before human rights were developed, European colonialism was dominating the world arena and the rights that came with it. LÄS MER

 4. 4. ”Tänk när vi blir ryggsäckar…” En kvalitativ aktionsforskningsstudie om historielärarstudenters historiemedvetande och dess påverkan på det historiska samtalet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Petronella Ekström; [2023-10-17]
  Nyckelord :historiemedvetande; historiska samtal; historiedidaktik; högre utbildning; historielärarutbildning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur historielärarstudenter förstår historia och tillämpar historiska kunskaper och färdigheter i historiska samtal Teori: Studien har sitt främsta intresse inom historiedidaktik. Studiens teoretiska ansatser faller inom den sociokulturella ansatsen och den som ramas in med historiemedvetande. LÄS MER

 5. 5. ”Historiemedvetande är, för mig just nu något jobbigt” : En kvalitativ intervjustudie om lärarstudenters syn på historiemedvetande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Albin Bengtzohn; [2023]
  Nyckelord :historical consciousness; history teachers; history didactics; history teaching; teacher education; pre-service teacher; historiemedvetande; ämneslärarstudenter; historiedidaktik; historieundervisning; lärarutbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare how pre-service teacher students describe historical consciousness, concerning if they are studying their first or last history course. The concept historical consciousness was chosen because of its central role in the Swedish curriculum for the history subject. LÄS MER