Sökning: "historieförmedling"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet historieförmedling.

 1. 1. Vems tid, när då? : En intersektionell analys av historiebruket i tv-serien Vår tid är nu.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hanna Hjortskull; [2022]
  Nyckelord :Folkhemmet; intersektionalitet; historieförmedling; historiebruk.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the use of history in the TV series Vår tid är nu as well as how it portrays the characters in regard to gender and social class to see if there is a progression in the series for how they are treated and their opportunities in society from a gender, social class, and sexuality perspective. A targeted selection of scenes were made where the scenes show the social norms the characters has follow. LÄS MER

 2. 2. Ett sekel av läroböcker : En kvalitativ litteraturstudie av läroböckers utveckling och didaktiska roll inom ämnet historia - Exemplet kolonialism/imperialism

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Markus Hederskog; [2021]
  Nyckelord :modern kolonialism; postkolonialism; imperialism; svenska läroböcker i historia; teorin om ”den andre”; orientalism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the view of colonialism, the colonialists, and thenative people in Swedish textbooks, has changed over the years. The study investigates, in aqualitative content analysis, three books from the early 20th century and four books from the early 21st century. LÄS MER

 3. 3. Historisk film som historiedidaktiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Philip Larsson; Jacob Titze; [2021]
  Nyckelord :historiedidaktik; historisk film; historieförmedling; historieundervisning; historiemedvetande; verktyg; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Filmens legitimitet som historieförmedlare har diskuterats och debatterats av historiker sedan mediet slog igenom. Sedan 1980-talet har akademiska diskussioner även förts angående filmens roll i skolan, där dess användning ökat i takt med dess genomslagskraft i övriga samhället. LÄS MER

 4. 4. Revolutionär, folkmördare och jultomte - En studie om Karl Marx i internetmemes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Aron Schuurman; [2020]
  Nyckelord :historieförmedling; historiebruk; historiekultur; internetmemes; memes; bilder; karl marx; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Politiska pelargoner och berättande blomster - en fenomenologisk studie av krukväxters funktion i kulturhistoriska museimiljöer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2019]
  Nyckelord :Krukväxter; museologi; etnologi; fenomenologi; kulturhistoria; kanon; arkiv; kulturellt minne; queer fenonemenologi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The focus in this master thesis is put on a relatively invisible everyday object: potted plants. The thesis highlights them as museal objects and study their cultural history and then investigate how cultural history museums use them in their communication with their audience. LÄS MER