Sökning: "historiekultur"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet historiekultur.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Synen på sovjetkommunism i historieundervisning : Kunskapsöversikt av forskningen kring synen på sovjetkommunism i historieundervisning från 1933 till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Evelyn Nilsson; Moa Luxhöj; [2022]
  Nyckelord :“The living history forum”; History; “History teaching”; “Cold War”; Communism; Soviet; Education; forum för levande historia ; Historia; Historieundervisning; Kalla kriget ; Kommunistiska; Sovjet; Utbildning;

  Sammanfattning : Abstrakt Målet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga tidigare forskning i synen på sovjetkommunism och Sovjetunionens roll under kalla kriget och hur det skildras i historieundervisningen. Översikten kommer även att kartlägga forskning i hur och varför detta ämne skiljer sig i länder som i dagsläget är icke-kommunistiska baserat på skillnader i historiekulturer från 1933 till nutid. LÄS MER

 3. 3. Historiekultur i dramadokumentären Stockholms blodbad : Kampen om tronen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Historiekultur; historisk film; narrativ; narrativanalys; Stockholms blodbad;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the 2021 documentary series Stockholm’s blodbad – Kampen om tronen from a historical cultural perspective using narrative analysis and film theory. The foundation for the analysis is to be found in Jörn Rüsen’s definition of history culture, where historical narratives are seen as part of a collective identity, and where different dimensions of history culture are balanced to create an impression of truth. LÄS MER

 4. 4. Förintelseöverlevares egna berättelser : En undersökning om minnen av tiden i koncentrationslägren

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Chelsea Lisa Thunvall; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter andra världskrigets slut spelade förintelsen en mycket undanskymd roll när det kom till uppmärksamhet och historiekultur. Folkbrotten som utfördes mot de etniskt utsatta grupperna uppmärksammades kring Nürnbergrättegångarna år 1945-1946, men de överlevare som vittnade ansågs av många vara ett störningsmoment i åtalsförsöken. LÄS MER

 5. 5. Karl XI - Viljestark eller viljelös? : En kvalitativ och komparativ studie om hur Karl XI har skildrats i historieböcker mellan 1886-2019

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Marcus Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Karl XI; historiedidaktik; historiekultur; historiebruk; icke-bruk; nyckelscenarier; slaget vid lund; reduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur och varför historiker har porträtterat Karl XI i historieböcker mellan perioden 1886–2019, samt hur Karl XI beskrivs i samband med scenarierna slaget vid Lund och reduktionen. Studien har en historiekulturell ansats och har utgått från en historiebrukstypologi. LÄS MER